Bysjön, Målilla

Artikeln hänvisar till denna sida: http://www.flatenfiske.se/bysjon.htm

Bra fiskesjö för hela familjen.

Fiskarter:
Abborre, gädda, mört, braxen, sarv, sutare, benlöja, lake, öring

Enkla sjödata
Sjöstorlek: 84 hektar
Maxdjup: 5 meter
Medeldjup: 2 meter

Tips för…
Nybörjaren: Ta med hela familjen och meta abborre.
Proffset: Pimpelfiske efter stor abborre.
Upptäckaren: Kanske går det att hitta sarv och sutare någonstans i sjön.

Fiskekortförsäljare:
Smålandsmjärden, Virserum
0495-301 25
Virserums Golvservice
0495-312 41
Britt Ohlsson, Målilla
0495-221 58
Arne Gustavsson, Flaten Sjöliden
0495-520 58
Roy Petersson, Flathult
0495-520 59

Fiskekortet gäller för alla sjöar inom Flatens fiskevårdsområde.

Bysjön ligger cirka 15 km sydväst om Hultsfred. Bysjön är en av sjöarna som ingår i Flatens Fiskevårdsområde i Gårdvedaåns vattensystem. Man hittar sjön om man åker vägen mot Gårdveda gård, strax söder om Gårdveda. Om man passerar ån så går en liten väg söderut, skyltad Salsnäs. Följer man den vägen passerar man sjön. Omgivningen domineras av barrskog, tall och gran. Stränderna är för det mesta steniga och växtligheten i sjön är gles med inslag av gäddnate, bladvass och näckrosor. Sjön innehåller även en del stora stenar som ligger synliga i vattnet. Den tätaste växtligheten finns i norra delen där ån mynnar. Grunda stränder med tät växtlighet är viktiga områden för all fisk i sjön då de fungerar som lek- och uppväxtplatser.

Fisket i Bysjön

Bysjön är en fin och lättillgänglig sjö, perfekt för avkopplande mete vid en familjeutflykt. Bra landplatser där sjön har hårdare botten finns runt hela södra delen av sjön och sträckorna kan ge bra fiske efter abborre, gädda och mört. Att spinnfiska med en spinnare eller kastmeta med mask fungerar bra och ger ofta fisk. Metspön i olika längder kan med fördel användas av barn eftersom dessa är lätta att hantera. Gädda går att ismeta på vintern, som ofta ger bra med fisk. I östra delen går det att spinnfiska gädda i närheten av de vassar som finns där sjön har sitt utlopp.