Gravfältet vid Långeruda

Gravfältet vid Långeruda
Platshållare för bildspel

Mellan Långeruda och Ekeflod strax untanför Virserum ligger sju stora järnåldersgravar.

Gravfältet ligger på en höjdplatå mellan Långeruda och Ekeflo byar och omfattar sju gravar. Dessa utgörs av två runda och två kvadratiska rösen samt en rund, en närmast tresidig och en oregelbunden stensättning.

Stensättning är benämningen på vår vanligaste förhistoriska gravform. Ett av rösena undersöktes på 1930-talet och man kunde då konstatera att gravplundrare besökt platsen. Det enda man fann var ett människokranium, som visar att den döde begravts obränd.
Gravfältet har troligen anlagts under järnåldern och då brändes i regel de döda på bål före gravläggningen.