Hjortesjön, Virserum

Platshållare för bildspel

En sjö med gösfiske av rang.

Fiskarter:
Abborre, gädda, gös, mört, braxen, sutare, benlöja, blåsik och lake

Enkla sjödata
Sjöstorlek: 256 hektar
Maxdjup: 18,0 meter
Medeldjup: 4,8 meter

Tips för…
Nybörjaren: Låna en båt och släpa en gul och vit vobbler efter båten så kanske en gös nappar.
Proffset: Gösfisket kan ge stor fisk.
Upptäckaren: Det finns massor att prova inom gösfisket, inte minst inom metet

Fiskekortförsäljare:
Ulla & Kurt Arvidsson, Stora Ånhult
0495-330 77
Håkan Axelsson, Mörtefors
070-331 74 33

Hjortesjön ligger strax väster om Virserum, nära Virserumssjön som den även har förbindelse med. Sjön är näringsfattig och vattnet är svagt brunfärgat. Detta beror på den omgivande skogsmarken. Omgivningen består till stor del av barrskog och stränderna är steniga. I östra delen av sjön finns även lövskog. Bottenmaterialet i sjön består av varierande dy, grus och block och vegetationen i sjön är gles och består av starr, bladvass, näckrosor och säv. Tre öar finns belägna i den centrala/östra delen.

Fisket i Hortesjön

Fiske längs stränderna är ganska svårt så det bästa är att ha tillgång till båt som finns att hyra. Gösfisket är det som är mest intressanta i sjön och en bra metod är att släpa vobblers efter båten längs djupbranter under kvällar och morgnar. Bra färger på vobblers för gös är skrikiga färger såsom rött, gult, vitt och grönt, gärna vobblers med s.k. rasselkulor som skapar ljud i vattnet. I sjön fångas regelbundet stor gös över 5 kg. Den senaste utsättningen av gös i sjön gjordes 2009. Bra områden för gösfiske är mellan de två största öarna där stora djup finns samt i den nordvästra delen.

I övrigt finns stor gädda som gärna tar på spinnfiske och mete. Bra platser för gädda är i viken utanför Mörtefors samt utanför den södra stranden där djupbranter finns. Minimimått för gädda och gös ligger på 40 cm och man får bara ta upp 3 st gäddor/gösar per dygn. Trollingfiske är tillåtet och det finns platser där man kan sätta i egen båt. Då sjön inte är alltför stor och med hänsyn till andra fiskare så rekommenderas att använda sig av max 4 spön per båt. Gösen är en mycket god och uppskattad matfisk. En gös på ett kilo kan vara perfekt att vira in i folie och lägga på grillen. Vid sjön blir detta en smakupplevelse som slår det mesta.