OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lundens naturreservat

Lundens naturreservat – ett stycke småländsk natur när det är…
bland mossar och stenar

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den…
Bilden visar Knästorps naturreservatKnästorps naturreservat

Knästorps naturreservat

Knästorps naturreservat är ett varierat område med flera olika naturtyper…

Slagdala naturreservat

Virserumsåsen räknas som en av södra Sveriges mäktigaste åsbildningar. När…