OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lundens naturreservat

Lundens naturreservat – ett stycke småländsk natur när det är…
Bilden visar Knästorps naturreservatKnästorps naturreservat

Knästorps naturreservat

Knästorps naturreservat är ett varierat område med flera olika naturtyper…
bland mossar och stenar

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den…

Slagdala naturreservat

Virserumsåsen räknas som en av södra Sveriges mäktigaste åsbildningar. När…