Länsmansgårdsängens naturreservat

Platshållare för bildspel

Länsmansgårdsängen är ett populärt strövområde intill Virserumssjön och har gott om gamla och vackra lindar.

I området ner mot sjön växer björk med inslag av ek och al. På marken växer kirskål, älgört, vitsippa och humleblomster. I den västra delen finns det gott om hamlade lindar. I denna del av reservatet finns det backsmultron, smörbollar, humleblomster, ormbär, tandrot, liljekonvalj och smalbladig lungört.