Lilla Åkebosjön, Stora Hammarsjöområdet

Platshållare för bildspel

Sjön som erbjuder ett spännande rudamete.

Fiskarter:
Abborre, gädda, mört, ruda

Enkla sjödata
Sjöstorlek: 11 hektar
Maxdjup: 5,5 meter
Medeldjup: 2,9 meter

Tips för…
Nybörjaren: Flötmeta med majs och fånga din första ruda. Släpp tillbaka de tåliga rudorna!
Proffset: Utveckla metet efter ruda.
Upptäckaren: Om man metar på nya områden kanske större rudor dyker upp.

Fiskekortförsäljare:
Frendo (Preem), Hultsfred, 0495-100 98
Frendo (INGO), Målilla, 0495-200 06
Lundhs Hund-Jakt-Fiske, Hultsfred, 0495-412 95
Hultsfreds Turistbyrå, 0495-24 05 05

Lilla Åkebosjön ligger norr om Stora Åkebosjön i Stora Hammarsjöns FVO och sjöarna har förbindelse via en bäck. Om man åker västerut från Hultsfred så kommer man till sjön efter ca 6 km. Sjön omges av tall- och björkskog. På norra sidan dominerar betesmark. På södra sidan är det mera stenigt och där växer tall, pors och blåbär. Närmast vägen på södra sidan samt på östra sidan av sjön finns en del hällar.

I nordvästra delen av sjön ligger en liten ö. Detta område är grunt och har mycket växtlighet. Botten består till stor del av gyttja och stora ytor täcks av näckrosor, bladvass, säv, starr och fräken. Lilla Åkebosjön är en näringsfattig sjö som vissa år uppvisar ett mycket klart vatten. Man kan parkera intill den väg som passerar sjön. Fåglar trivs i den grunda sjön och vissa år håller tranor till på stränderna.

Fisket i Lilla Åkebosjön

Lilla Åkebosjön är en spännande fiskesjö med stora utvecklingsmöjligheter. Ett populärt fiske numera är metet efter ruda. I sjön finns det gott om ruda och de är relativt lättfångade då man kan få flera fiskar på en kväll. Det har tagits ruda på 1,2 kg, men troligen finns det större.

Rudan fångar man på flötmete med majs, på kvällar och morgnar under våren och sommaren. Eftersom rudan tar betet lätt är det bra att använda känsliga flöten och det är viktigt med vassa krokar. Krokstorlek 10 är lagom i sjön. Bra fiskeplatser är längs södra stranden på någon av de hällar som finns. Annars går det bra att hyra en båt och fiska längs norra sidan där det är grunt och mycket växtlighet, något som rudan trivs i.

Man kan även fiska effektivt ifrån den lilla ön på sommaren. För att få igång rudorna så kan man mäska med lite majs innan fisket börjar. Abborren i sjön kan bli stor och det är en bra pimpelsjö. De större abborrarna hittar man på lite djupare vatten utanför växtlighet. Det går även att flötmeta abborren med ett knippe maskar.