Målilla Mekaniska Verkstad

Verkstaden var verksam mellan 1907 till 1991 och har bevarats med delar av den i ursprungligt skick. Den används fortfarande som kurslokal för motorvårdskurser i Målilla-Gårdveda hembygdsförenings regi.

Målilla Mekaniska Verkstad startade 1907 och lades ned 1991. Både den första motorn från 1907 och den sista från 1958 finns bevarade i Målilla motormuseum i hembygdsparken.
Carl August Alm flyttade till Målilla i början av 1900-talet och startade Målilla Mekaniska Verkstad. Han fick handelsrättigheter den 26.10.1907. Från början bestod verksamheten huvudsakligen av reparationsarbeten och det tillverkades även en del cyklar. Den första motorn var klar för leverans år 1908. Alm tillverkade alla delar själv, även modellerna. Den första motorn såldes till prästgårdsarrendatorn i Karlstorp, där den drev ett tröskverk. Motorn såldes 1930 tillbaka till Alm. C.A. Alm hade även god hjälp av sina söner, som arbetade inom företaget.
År 1931 köptes Bruzaholms Bruk, och C.A.Alm övertog själv driften för detta. Ansvariga för verksamheten i Målilla blev sönerna Erik och Axel Alm. 1937 ombildades firman till aktiebolag. Under den nya ledningen utvecklades motorerna ytterligare och år 1940 presenterades en ny lättare dieselmotor. Det var den välkända DS-motorn. Denna motor var inte bara för industrin, utan såldes även som båtmotor.
Under krigsåren låg motortillverkningen nere. Firman var då engagerad i krigsindustrin. För att klara leveranserna var fabriken igång dygnet runt, det arbetades 3-skift. Då projekterades också den första kompressorn som kom att presenteras år 1943.
1944 exporterades den första motorn och den följdes av åtskilliga andra. Det är ingen överdrift att säga att CALMO:s produkter i dag har kommit till användning i alla delar av världen. För att få ett slagkraftigt och bra varunamn, ändrades firmanamnet år 1944 till CALMOVERKEN. 1952 lämnade Erik Alm företaget och Axel Alm kom att ensam ta ansvaret för Calmoverken. Företaget presenterade 1957 den första svensktillverkade luftkylda dieselmotorn. De sista motorerna som tillverkades finns i Målilla-Gårdveda Hembygdsförenings motormuseum.