Misterhultsutsikten en vacker utsiktsplats

Områdets kuperade terräng gör att det finns många vackra utsiktsplatser.

En av de vackraste vyerna kan man uppleva från Misterhultsberget ut över Virserumssjön med dess öar. Tvärs över sjön syns Virserums samhälle med kyrkan, industrierna och övrig bebyggelse. Uppe på höjderna över samhället skymtar man bebyggelsen i byarna Skärslida och Blackelid. Något längre till vänster syns Björkmossa och Hässlid och längre bort mot horisonten Ökna och Karlstorp i Jönköpings län.

Bygdeskalden Pälle Näver skrev en gång:
”Du lilla väna bygd, som ler och lockar.
Med ljus lyrik, kring klarögd insjöstrand du är mig kär där i din dal du vilar en värdig utpost ifrån Aspboland…..”

Asboland var förr namnet på Aspelands härad och tolkades till asarnas eller åsbornas land.

Vägbeskrivning : Utsiktplatsen kan man ta sig till via Virserums vandringsled utmed södra strandkanten av Virserumssjön.