Näcken i Björneström

Nacken

Sekelskiftesmiljö som i första hand visar stora bostadshus med vacker snickarglädje. Där i bland ett snickeri och en bonarverkstad som stoltserar med sina vackra fönster.

Björneströms samhälle bildades kring en vattendriven kvarn och såg. Det var här som Virserumsbygdens möbelindustri växte fram under den senare delen av 1800-talet. Sekelskiftesbebyggelsen återspeglar den tiden.
Samhället ligger i kommunens västra del söder om Virserum vid Björnån som rinner från Björnsjön mot Hjortesjön.
Mellan denna och Virserumssjön ligger Hjorteström på ett smalt näs där järnvägen passerar. Av denna anläggning finns inte särskilt mycket bevarat. Med undantag för några fina bostadshus och en slingrande järnväg.
I Björneström fanns förutom möbelindustri, även andra verksamheter, exempelvis färgerier. Av kvarnanläggningen finns bara vissa delar bevarade men själva kvarnen är intakt. I dammen vid vägen står bildhuggaren Teodor Karlssons skulptur ”Näcken”.
Det ska finnas belagt att en kvarn funnits vid Björneström så långt tillbaks i tiden som på 1400-talet och i slutet av 1600-talet inrättades där en kronokvarn (tullkvarn).
Så många som fem skvaltkvarnar skall ha funnits bredvid tullkvarnen.
Björnö tullkvarn, belägen vid det östra övre fallet friköptes som egen fastighet redan i början av 1800-talet.
Nedströms från kvarnen låg då en samfälld såg.
Omkring år 1870 ägdes kvarnfastigheten av Stenberga gård som vid denna tid lät uppföra en ny kvarn.
Inte långt uppströms från kvarnen, på samma sida om ån, låg från 1830-talet ett färgeri.
Tvärs över ån från kvarnen, vid det övre västra Björnöfallet, låg ett garveri.
På 1880-talet anlades även ett mejeri vid Björnöström, på den samfällda sågens plats.
Vid det nedre fallet skall det ha funnits en benstamp och en vadmalsstamp, vilka troligen var delar av en och samma anläggning.