Örsjön, Stora Hammarsjöområdet

Platshållare för bildspel

Skogssjö med bra vinterfiske.

Fiskarter:
Abborre, gädda, mört

Enkla sjödata
Sjöstorlek: 25 hektar
Maxdjup: 13,5 meter
Medeldjup: 3,2 meter

Tips för…
Nybörjaren: Vinterfiske efter abborre och gädda.
Proffset: Pimpla abborre.

Fiskekortförsäljare:
Frendo (Preem), Hultsfred, 0495-100 98
Frendo (INGO), Målilla, 0495-200 06
Lundhs Hund-Jakt-Fiske, Hultsfred, 0495-412 95
Hultsfreds Turistbyrå, 0495-24 05 05

Örsjön är en liten stenig skogssjö som består av tre smala delar. Omgivningen består av barrskog och kanterna är branta ner mot sjön. Runt sjön finns myrmarker och våtmarker och närmast sjön växer pors, björk och tall. Vattenvegetationen består av starr, näckrosor och vattenklöver. Ett högt och brant berg finns längs östra stranden. Sjön ligger norr om den väg som går till Stora Hammarsjön, ca 6 km väster om Hultsfred.

Fisket i Örsjön

Sjön kan under vintern visa upp ett bra sportfiske efter gädda och abborre. Ismete efter gädda och pimpelfiska efter abborre är bra. I alla de tre vikarna som sjön är indelad i kan man pimpla abborre och ett bra sätt att hitta abborren är att titta på hur stranden ser ut. Då abborren ofta ställer sig intill djupbranter, uddar och grund kan man få vägledning av stranden som oftast går ut på likartat sätt i vattnet.

Det är inte ovanligt att få stor abborre och det fungerar bra med vanlig vertikalpirk och färgkrok. Gäddan går att hitta lite överallt i sjön där djupet är mellan 2-4 meter. Från land går det att meta under sommaren med flötmete och både abborre och mört hugger gärna på en mask.