Skiren, Målilla

Platshållare för bildspel

Artikeln hänvisar till denna sida: http://www.flatenfiske.se/skiren.htm

En grund och spännande sportfiskesjö.

Fiskarter:
Abborre, gädda, mört, braxen, sarv, sutare, öring

Enkla sjödata
Sjöyta: 31 hektar
Maxdjup: 3,5 meter
Medeldjup: 1,4 meter

Tips för…
Nybörjaren: Fiska gädda med skeddrag.
Proffset: Gäddfiske med jerkbait eller fluga.
Upptäckaren: Metet efter karpfisk i sjön kan ge oväntade fångster.

Fiskekortförsäljare:
Smålandsmjärden, Virserum
0495-301 25
Virserums Golvservice
0495-312 41
Britt Ohlsson, Målilla
0495-221 58
Arne Gustavsson, Flaten Sjöliden
0495-520 58
Roy Petersson, Flathult
0495-520 59

Fiskekortet gäller för alla sjöar inom Flatens fiskevårdsområde.

Skiren är en liten och grund sjö som ingår Flatens FVO och Gårdvedaåns vattensystem. I Flatens FVO ingår sjöarna Garpen, Skiren, Övre Vrången, Yttre Vrången, Flaten, Melsjön och Bysjön. Hela området ligger fint och erbjuder ett bra och varierat sportfiske. Fiskekortet gäller i alla sjöar som ingår i FVO.

Skiren ligger mellan Målilla och Virserum, nära väg 23 och man får gå en bit från vägen för att komma till sjön. Omgivningen domineras främst av skogsmark och marken är på många håll rik på block och sten. Vattenvegetationen är relativt tät och består av bladvass, säv, starr och näckrosor. Sjön är grund och på vissa sträckor kan det vara svårt att fiska från land, men med stövlar eller ännu hellre vadarbyxor kan man hitta lämpliga platser för landfiske. Parkering finns bredvid vägen där man kör över ån norr om sjön där även en informationstavla finns.

Fisket i Skiren

Öring finns i hela vattensystemet, dock sparsamt. Gädda och abborre kan fiskas med många metoder, bland annat med mete och fluga. Braxen, sutare och sarv kan man fiska efter från land i norra delen av sjön.