Stubbhult – ett småskaligt jordbruk från förr

Platshållare för bildspel

På gården Stubbhult drivs jordbruk som på farfars tid

På gården finns 2,5 km hängnad gärdesgård, hamlade träd och ogödslad ängsmark. Ett litet jordbruk i Småland med höga natur- och kulturvärden. Stubbhult ägs av Emådalens Naturskyddsförening. I en lugn miljö kan du återuppleva ett landskap med gärdsgårdar och odlingsrös som skapats av gammal odlarmöda. Det som ser ut som när farfar var ung. Kossorna som håller landskapet öppet är av den gamla lantrasen Rödkulla. Gården är en oas för många sällsynta djur och växter. För besökare finns två gångslingor, en i inägomarken och en i orörd naturskog.