Upptäck Hultsfred på egen hand

Vy över HultsfredFoto: Göran Pettersson

Om du får en stund över på ditt besök i Hultsfred rekommenderar vi att du på egen hand gör en stadsvandring. På den lilla promenaden får du se en del av Hultsfred och läsa om ortens historia.

Foldern om stadsvandringen finns att hämta på Hultsfreds och Virserums Turistinformation.

Hultsfred omnämns 1320 som Huluszrydh, röjning vid sjön Hulingen. Namnet utvecklades till Hulingsryd och därifrån kom uttalsformen Hullsre som senare blev Hultsfred.Mellan 1796 och 1918 var Hultsfreds Slätt Calmare Regementes fasta övningsplats.Här exercerade Mobergs Rasken och det var här Emil i Lönneberga levde loppan.

Järnvägen har sedan den kom 1874 haft stor betydelse för ortens utveckling. Hultsfred var en viktig järnvägsknut där uppemot 250 personer hade sin försörjning av järnvägen. Hultsfred blev köping 1927 efter att tidigare ha tillhört Vena kommun. Kyrkan byggdes 1936 och 1971 blev Hultsfred centralort i den nya storkommunen.

Träindustrin var under många år dominerande i Hultsfred. Flaggskeppet Hultsfreds-Hus hade 1 100 anställda runt 1970. Utan den militära övningsplatsen, järnvägarna och den framväxande industrin
hade Hultsfred aldrig blivit en tätort.

Hultsfred är i dag känt för sin koppling till musik tack vare Hultsfredsfestivalen, Rockparty, RockCity och branschutbildningar för svensk musikindustri.

1. Klubben:

Det var här allt startade. I januari 1982 anordnade föreningen Rockparty, vars styrelse hade en medelålder på 17 år sin första konsert. 160 personer kom och kvällen blev en stor framgång. Föreningen arrangerade genom åren mängder av konserter både på Klubben och i våra sporthallar. Bland mängder av artister som spelade i Hultsfred dessa första år kan nämnas Ebba Grön, Theatre Of Hate, Stiff Little Fingers, The Undertones, The Smithereens, Johnny Thunders och Echo & The Bunnymen.

2. Kvarteret Kopparslagaren:

Husraden på Storgatan i centrala Hultsfred utgör en arkitektonisk helhet med sina en- två- trevåningshus placerade mitt på tomten. Glaspellehuset är det hus med störst kulturhistoriskt värde för Hultsfred. Under åren 2003 till 2006 utfördes en ombyggnation av huset för att ge det tillbaka sitt ursprungliga utseende från tidigt 1900-tal. Bredvid Glaspellehuset finns galleri Kopparslagaren vars utställningar lockar många besökare. Bland utställare genom åren kan nämnas Paris-konstnären Bengt Lindström.

3. Palace Hotell:

Palace Hotell är Hultsfreds mest omtalade hotell. I en dokumentär på SVT fick hela landet upp ögonen för hotelldirektören Maja Nyblom. Hon skötte själv hotellets alla arbetsuppgifter såsom servering, bokningar, städning och trädgårdsarbete. Maja lämnade hotellet sommaren 2007, då 95 år gammal.

4. Stationshuset:

Det första stationshuset i Hultsfred byggdes 1874 tillsammans med ett tillhörande järnvägshotell. Detta var till glädje för både ortsbefolkningen och Hultsfred slätts militärer, främst för att det bidrog till en mycket stark tillväxt i den nyblivna industriorten. En brand ödelade byggnaden och dagens stationshus – utnämnt till Sveriges vackraste – är från 1902. Stationshuset är byggnadsminnesförklarat. Både exteriören och interiören är välbevarad, titta speciellt på väntsalen.

5. Smalspåret:

Smalspåret mellan Hultsfred och Västervik är sju mil långt och nästan en meter brett. Det är även Sveriges längsta byggnadsminne. 1879 öppnades den 71 kilometer långa banan för trafik mellan Hultsfred och Västervik. Smalspåret är en bana som visar på hantverksmässig skicklighet då den med handkraft byggdes i den starkt kuperade terrängen. Under sommaren kan du åka med de orange och gula rälsbussarna från 1950-talet. Utmed banan kan många intressanta stopp göras.

6. Strandpromenaden:

Tidigt var detta ett område för ortens industrier. Området längs sjön Hulingen användes bland annat som förråd för sjömalm och kol. Under åren har strandpromenaden även fått vara entré till folkparkens mycket välbesökta festligheter för att i dag vara en uppskattad promenadrunda.

Alkärret

Alkärret är en ovanligt näringsrik sumpskog. Skälet är en liten bakterieliknande strålsvamp. Den ger upphov till knölbildningar i alens rötter och har där en förmåga att omvandla luftens kväve och använda det till sin tillväxt. Detta drar alen nytta av och får genom bakterierna ett näringstillskott. Överskottet på kväve gör att alen är det enda svenska trädslag som har råd att fälla gröna blad. När bladen bryts ner frigörs kvävet som blir till nytta för alkärrets växt- och djurvärld.
Typiskt för alkärret är de socklar som träden växer på. Socklarna är viktiga övervintringsplatser för skalbaggar och andra insekter. Många mossor och ormbunkar, t ex majbräken och kärrbräken trivs, kärrsilja, kalla och kabbeleka är några av kärrets örter.
Alkärret är en attraktiv miljö för fåglar som mindre hackspett, grönsångare och gärdsmyg. En del livnär sig på alens frön och knoppar medan andra bygger bo och letar mat i de döda träden. I området finns ett 40-tal mer eller mindre hotade arter.

7. Hembygdsparken:

Hultsfreds stora festplats Hultsfreds slätt köptes upp för sjukvård i början av 1900-talet. Hembygdsföreningen skrev då till kommunstyrelsen och vädjade om ny mark att använda vid framtida festligheter och som hembygdspark. 1932 köptes Åängarna för att bli idrottsplats, folkpark och hembygdspark. Hembygdsparken har flera sevärda byggnader, t. ex. Emarps stationshus, mangårdsbyggnaden Dalsebostugan och husartorpet Bergebo.

8. Hultsfredsfestivalen

På området kring hembygdsparken arrangerades Hultsfredsfestivalen mellan 1986 och 2012 (med undantag av 2010, då festivalen ställdes in) – först i föreningen Rockpartys regi och under de två sista åren av den internationella konsertarrangören FKP Scorpio. 2009 arrangerades Sonisphere här med Metallica som främsta dragplåster.
Kan du föreställa dig hur den här fridfulla idyllen ser ut när 30 000 festivalbesökare är på plats?

9.Hultsfredsfestivalen

Den ideella föreningen Rockparty arrangerade Hultsfredsfestivalen i 24 år i det här området. Festivalen var landets största och hade som mest 31 800 besökare.
Här kommer ett litet axplock av alla de artister som spelade på Hultsfredsfestivalen under Rockparty-eran: Erasure, Van Morrison, Katrina & The Waves, Motorhead, The Waterboys, Dan Reed Network, Thåström, Sven-Ingvars, Pretenders, The Ramones, Ulf Lundell, Wilmer X, Midnight Oil, Blur, Slayer, Sator, Black Sabbath, Garbage, Suede, Hole, Marilyn Manson, Manic Street Preachers, Oasis, Rage Against The Machine, Primal Scream, Petter, Sahara Hotnights, Limp Bizkit och Iggy Pop.
Bland artisterna under FKP Scorpio-åren kan nämnas The Prodigy, Morrissey, 2 Many DJs, Beach House, The Cure, The Stone Roses, The xx och Justice.
This is Hultsfred är en musikfestival skapad 2013
Föreningen med samma namn verkar för en festival i Hultsfred med mottot ”går det inte så går det ändå”.

This is Hultsfred skapades som en motreaktion till att Hultsfredsfestivalens arrangör FKP Scorpio flyttade festivalen från Hultsfred till Sigtuna kommun norr om Stockholm. Vid första This is Hultsfred spelade bland annat Sator, Miriam Bryant, Näääk & Nimo och The Nomads.

10. Bo Lundwall

Bo har under många år ägnat sig åt djur- och naturmåleri och är född och uppvuxen i Hultsfred. Han utbildade sig bland annat på Anders Beckmans skola i Stockholm. I flera år var han verksam i Stockholm. Nu är han tillbaka och har inte bara ateljé utan också utställningslokal i sitt hem i Hultsfred.

Nordens vackra och omväxlande natur är ett återkommande tema i hans konst. Bo har medverkat med sina bilder i ett flertal böcker i Sverige, Norge, Finland, USA, Canada och Estland.
Bland de senaste projekten kan nämnas bilderna till boken Däggdjuren i Norden och fyra fågelfrimärken som utgavs i april 2013 för Posten Åland i samarbete med WWF. Bo anses som en av Sveriges främsta djur- och naturkonstnärer. Ring gärna före ateljébesök.

11. Hulingsryds naturreservat

Reservatet ligger norr om sjön Hulingen, och erbjuder en lundartad åmiljö, lummig strandskog, torr tallskog, öppen betesmark och fuktigt alkärr.
Stora delar är i dag bevuxet med skog, men för bara hundra år sedan kännetecknades landskapet av bördiga slåtterängar och öppna naturbetesmarker. I området finns ett flertal gamla hagmarksekar från den tiden.
Strandskogen är en lummig miljö med alkärr och korvsjöar. Området domineras av klibbal, ek, asp, lönn och sälg. Undervegetationen är bitvis tät och näst intill ogenomtränglig. Den höga luftfuktigheten gynnar många lavar, mossor och svampar. Kungsfiskaren och den mindre hackspetten trivs i miljön.
Silverån rinner genom reservatet. Här trivs abborre, mört, braxen och gädda. Har du tur kan du även få syn på en utter.

12. Hultsfreds slätt

Hultsfreds slätt är den gamla exercisplatsen för Kalmar Regemente. Redan 1685 övade regementet i Hultsfred men först 1796 blev det regementets fasta övningsplats. Ett tiotal byggnader finns kvar från den tiden. En kulturstig på cirka 2 kilometer med 23 informationsskyltar ger dig en god bild av det gamla regementsområdet. Det gamla proviantförrådet inrymmer numera en utställning i två plan som berättar slättens historia från ljunghed till villaområde. Utanför står den åtta ton tunga minnesstenen över övningsplatsen.
I föreningshuset – ursprungligen en förläggningsbarack – finns Hultsfreds Forskarstuga. Där finns massor av kunskap om Hultsfreds slätt, knektarna, deras familjer och soldattorpen.
Tre utställningar ger en bild av Hultsfred på 1950-talet: Frisersalongen, speceri- och diverseaffären och den unga familjens hem.

13. Karl XI Skans

Karl XI besökte Hultsfred 1688 för att inspektera Kalmar Regemente på Hultsfred Slätt. Han begärde under detta besök att man skulle upprätta en stjärnskans. Skansen placerades i en talldunge och har måtten 35 x 35 meter.

14. Hultsfreds kyrka

Hultsfreds kyrka invigdes på Kristi Himmelfärds Dag 1936. Detta innebär att kommunens största ort har den yngsta kyrkan. 1955 blev Hultsfred en egen församling i Vena Pastorat och moderförsamling 1962. Arkitekten Elis Kjellin lyckades skapa en modern kyrka utifrån ett klassiskt mönster. Trä-industrier runt om i Hultsfred ansvarade för stora delar av inredningen. När kyrkan byggdes låg den i samhällets utkant. I takt med att Hultsfred har vuxit ligger nu kyrkan nästan ”mitt i byn”.

15. Hultsfreds-Hus Museum

Hultsfreds-Hus grundades på 40-talet. Då kom Södra Skogsägarna till Hultsfred och tog över Hultsfreds Träförädling, Standardhus och Svenska Idealhus. Storhetsiden för Hultsfreds-Hus var under perioden 1965-1973. Då producerades 2 000 trähus per år. Sammanlagt har man, sedan Standardhus startades 1928, fram till 1993 levererat 60 000 hus, som i sig är ett troligt rekord i Sverige. Nu finns här ett museum som bland annat visar husmodeller, ritningar och kontorsmaskiner från 50- 60-talet.

16. Svenskt Rockarkiv

I arkivets samlingar finns i dag närmare en halv miljon objekt med anknytning till den svenska populärmusiken. Här hittar du inspelningar, bilder, affischer, videoupptagningar, böcker och kuriosa.
Under början av 1990-talet fanns det risk att den svenska rockens historia inte skulle bli ordentligt bevarad. Många bolag såldes till utlandet eller gick i konkurs. Svenskt Rockarkiv bildades så att musikintresserade och forskare skulle kunna få ta del av den svängiga historien bakom svensk rock.

Rockparty- en utställning

På Rock City har Svenskt Rockarkiv sammanställt en utställning som berättar historien om föreningen Rockparty och Hultsfredsfestivalen. Den visar upp olika sidor av den festival som föreningen Rockparty arrangerade i Hultsfred från 1986 och fram tills dess att festivalen och Rockparty gick i konkurs alldeles före festivalen 2010. Bland affischer, foton och minnestexter finns även en hel del kvarglömda saker som artisterna lämnat i sina loger.