Bäckefall

Albert Engströms födelsehem
Alkärrets naturreservat
Skiss av Albert Engström

Albert Engström var en av de största kulturpersonligheterna i svensk historia. Han var konstnär, författare och karikatyrtecknare.

Albert föddes den 12 maj 1869 på gården Bäckefall i Lönneberga socken. Hans barndomshem, ligger i en värdefull jordbruksmiljö. Gör ett besök på gården där Albert Engström föddes. I trädgården finns en minnessten rest.

De dåliga tiderna ledde till att de sålde gården. Fadern tillträdde en befattning inom järnvägen Nässjö-Oskarshamn. Hans befattning var stationsmästarens i Bohult. Efter några år blev han befordrad till stationsinspektor (stins). Denna gång till Hult där familjen bosatte sig för gott.

Engström studerade bland annat konst med Carl Larsson som lärare. Han kommer sedan bli en av de främsta humoristiska karikatyrtecknarna i sin tid. Han var även verksam som redaktör och författare. År 1922 blev han invald i Svenska Akademin på stol nr 18. År 1927 blev han filosofie hedersdoktor i Uppsala tillsammans med Bruno Liljefors

Albert Engström gick bort den 16 november 1940. Han blev 71 år gammal. Han ligger begravd i Hults kyrkogård.

Mer information om Albert Engström kan man läsa hos Albert Engströms Sällskapet

Alla museum

Upptäck

Ladda in fler

Gör ett besök på gården där Albert Engström föddes.

Konstnären, författaren och karikatyrtecknaren Albert Engström var en av de största kulturpersonligheterna i svensk historia. Han föddes 12 maj 1869 i Bäckfall i Lönneberga socken. Gården, hans barndomshem, ligger i en värdefull jordbruksmiljö och i trädgården finns en minnessten rest.
Större delen av sin barndom bodde han i Hult, ett litet stationssamhälle i närheten av Eksjö i Småland där hans far var stins.
Engström som bland mycket annat studerade konst med Carl Larsson som lärare kom att bli en av de främsta humoristiska karikatyrtecknarna i sin tid. Han var även verksam som redaktör och författare.
Han var ledamot av Akademien för de fria konsterna och ledamot av Svenska Akademien.
År 1925 blev han tillförordnad professor i teckning vid Konsthögskolan och var verksam där till år 1935.

Albert Engström gick bort den 16 november 1940, 71 år gammal på S:t Görans sjukhus i Stockholm och ligger begravd i Hults kyrkogård.

Du kan läsa mer om Albert Engström genom att klicka på länken nedan.

2019-11-01T11:13:23+01:00