fbpx

Gwisgwch eich esgidiau uchel, paciwch fag cinio a siwmper drwchus ychwanegol ac ewch allan ar un o'n llwybrau cerdded hardd. Yma gallwch gerdded ar lwybrau meddal gyda golygfeydd hyfryd trwy goedwigoedd, pentrefi a thirweddau amaethyddol.


  • Pâr yn eistedd ar glogwyn carreg yn edrych dros y goedwig

Björnnässlingan

Mae Björnnässlingan yn goedwig hud go iawn gyda hen binwydd sy'n sefyll o amgylch clogfeini sydd wedi'u gorchuddio â chen. Mae gwarchodfa natur Björnnäset wedi'i lleoli ar

  • Graddiwyd §DSC03846

Stenleden

Yn Järnforsen, mae rhwydwaith gyfan o lwybrau cerdded gwych, pob un yn cychwyn y tu allan i'r gymuned. Ar y dechrau mae

  • Graddfa Golwg ar Sesiwn Ceirw

Y llwybr ceirw

Ar Hjortenleden rydych chi'n cerdded ar ffyrdd graean braf trwy dirweddau a phentrefi amaethyddol, yn gymysg â llwybrau llai trwy'r goedwig. Ti

  • Golygfa o Stora Hammarsjön wrth gerdded y llwybr cerdded Hammarsjön o gwmpas

Hammarsjön o gwmpas

Mae tua Hammarsjön yn mynd o amgylch Stora Hammarsjön ac yn ardderchog ar gyfer taith undydd. Rydych chi'n cerdded ar lwybr cul yn bennaf ar hyd

  • Teithiau cerdded hydref y gigfran

Virserumsleden

Gallwch chi gychwyn ar eich taith gerdded trwy'r warchodfa natur Länsmansgårdsängen. Mae'r llwybr yn eich tywys trwy'r hen gymuned ddiwydiannol Hjortöström ac yn mynd â chi ymhellach

  • Graddiodd Hammarsjoleden

Hammarsjöleden

Mae'r llwybr yn cychwyn yng ngardd Kalvkätte, sy'n gyfleuster braf iawn wrth yr allanfa o briffordd 23 tuag at ganolfan Hultsfred. Parciwch y car

  • Person yn ymlacio ar fainc ar fynydd wrth ymyl llyn

Lönnebergaleden

Mae'r llwybr hwn yn croesi rhan uchaf bwrdeistref Hultsfred ac yn cysylltu'r Ostkustleden â'r Sevedeleden. Mae Lönnebergaleden yn perthyn i rwydwaith Sweden o lwybrau iseldir a

  • Hesjönrunt

Hesjön o gwmpas

Dolen sy'n rhedeg yn rhannol ar hyd y llyn. Mae dau fwrdd coffi gyda tho ger bwthyn MOK, man ymolchi ac ystafell newid ac ardal barbeciw gan yr hen

  • Emilleden

Emilleden

Mae'n well cychwyn Emilleden o Lönneberga hembygdsgård neu Mariannelunds a Hessleby hemgårdsgård, lle mae digon o gyfleoedd parcio. Rydych chi'n dewis eto

I'r brig