fbpx
Virserumsleden
Gwarchodfa natur Alkärret
IMG 1676

Gallwch chi gychwyn eich taith gerdded trwy warchodfa natur Länsmansgårdsängen. Mae'r llwybr yn mynd â chi trwy'r hen gymuned ddiwydiannol Hjortöström ac yn mynd â chi ymhellach o amgylch y llyn trwy Dackestupet, y pentref gwyliau a thrwy gymuned Virserum. Mae'r llwybr yn amrywio yn ôl llwybrau a ffyrdd o tua 10 km.

Diolch i'r hawl i fynediad cyhoeddus, gall pawb symud yn rhydd yn natur Sweden. Darllenwch fwy am hawl mynediad cyhoeddus ar wefan Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd Sweden

  • Gall pethau da fynd gyda chi ar drip dydd fod yn ddŵr, clytiau, map, symudol, haen siwmper ychwanegol ar haen a sanau.
  • Rhaid i gŵn beidio â bod yn rhydd yn y gwyllt yn ystod y cyfnod 1 Mawrth - 20 Awst.
  • Mae'r helfa moose yn digwydd ganol mis Hydref.
  • Dewch â bag ar gyfer sbwriel a bwyd dros ben
  • Rhowch wybod i'ch hun am unrhyw waharddiadau tân cyfredol. Mewn achosion arferol, gallwch chi wneud tân ond peidiwch â thanio ar greigiau neu gerrig a diffodd y tân yn iawn.
  • Yn y warchodfa natur Länsmangårdsängen mae ardal eistedd ac ardal barbeciw.
  • Yn Dackestupet mae yna barcio, torri gwynt, ardal barbeciw ac ardal eistedd.
  • Peidiwch ag anghofio dillad nofio a chymryd trochiad yn y mynydd coffi!

Share

Adolygiadau

4/5 flwyddyn yn ôl

Dewch o hyd i olygfeydd taith braf i fynd.😀

5/5 2 mis yn ôl

Lle da i fynd am dro

4/5 11 mis yn ôl

Rydym wedi cwblhau'r daith gyfan mewn ychydig llai na 3 awr. Rwy'n siwr na all unrhyw un ei wneud yn arafach oherwydd bod gennym fabi bach gyda ni. Nid yw'r rhannau a geir yn y goedwig yn gyfeillgar i gadeiriau olwyn na wagen. Fe ddaethon ni yma ddechrau mis Awst ac yn y rhannau o amgylch Dackegrottan roedd yna lawer o fosgitos. Fe wnaethant ymosod yn llythrennol ac roeddent yn hunllef i fynd. Ond roedd yn brydferth. Cawsom fabi bach felly ni allem fwynhau cymaint. Roedd y rhan heb goed yn brydferth iawn hefyd ac yn gyffredinol roedd yn daith braf.

5/5 mis yn ôl

5/5 2 flynedd yn ôl

Cerdyn

Pob llwybr cerdded

2022-06-29T14:19:43+02:00
I'r brig