Gravfältet består av två högar och tre stensättningar, uppförda under järnåldern.

På en av högarna finns en drygt två meter hög rest sten och tre stensättningar.
Under denna tid brändes de döda som regel på bål varefter graven uppfördes över brandlagret.
Enligt den muntliga traditionen är stenen rest över en hövdingagrav.
Gravfältet i Järeda socken kan sannolikt hänföras till äldre järnålder medan två av stensättningarna möjligtvis kan ha samma datering, även om de också kan vara av både äldre och yngre datum.