fbpx

Kungsbron

Alkärrets naturreservat

Kungsbron som ligger vid Emån var 1612 krigsskådeplatsen för en av Gustav II Adolfs första strider mot danskarna.

Vid Kungsbron i Järeda socken utkämpade Gustav II Adolf ett av sina första slag. Det var också en av Kalmar läns mest trafikerade vägar.

Enligt en inventering på 1940-talet var bron 75 meter lång, bestående av 11 spann. Södra delen av bron var redan då raserad, man ansåg att minst två spann härmed hade försvunnit.

Vid kraftstationsbyggande i Nyboholm och muddringsarbeten i Emån lades schaktningsmassor på båda sidor om bron. Därför är nu endast ett fåtal av brovalven synliga.

Alla kulturhistoriska miljöer
2020-09-25T10:28:40+02:00
Till toppen