fbpx

Kvarteret Kopparslagaren

Galleri Kopparslagaren
Kvarter kopparslagaren bakgård
Kopparslagaren

Galleri Kopparslagaren, Rallarstugan och Glaspellehuset är några av de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna i kvarteret.

Längs Storgatan i centrala Hultsfred finns en bebyggelse med stora en- två- och trevåningshus från tidigt 1900-tal. I de här kvarteren finns de äldsta husen i Hultsfred. Husraden utgör en arkitektonisk helhet med byggnader mitt på tomten. Monumentala källare i granit och fristående uthus i trä är ytterligare kvaliteter väl värda att vårda.

Kvarteret utgör den mest sammanhållna delen med större bostadshus mot Storgatan. Ett gytter av uthus och mindre bostadshus finns på gårdarna. De många uthusen och dess placering ger en känsla av gårdsmiljö.

Kommunen har beslutat att bevara de byggnader som finns i dag. Detta leder till att få möjlighet att återskapa den ursprungliga miljön. Det är framförallt den förtätade byggnadsstilen, träd och växter som visar det genuina i den tidens samhällsbygge

Föreningen Kopparslagaren arbetar med att bevara kvarteret och de driver Galleri Kopparslagaren. På Storgatan 61 där Galleriet är var det förr ett bageri. I bostaden har under många år bott familjer med anknytning till järnvägen. Under den första halvan av 1900-talet var stationen och järnvägen en viktig arbetsplats för många Hultsfredsbor.

Ett av husen har döpts till "Rallarstugan" där det förr tidvis bodde arbetare som jobbade vid järnvägen.
I Rallarstugan har en oas för de äldre vuxit fram genom kyrkans hjälp och en fin örtagård har tagit form.
Glaspellehuset är ett magnifikt trevåningshus som har stor betydelse för det kulturhistoriska värdet av bebyggelsen utmed Storgatan.

Dela

Recensioner

2022-07-28T07:59:32+02:00
Till toppen