На нашата веб-страница visithultsfred.se имаме календар на настани каде што презентираме различни настани низ општината. Дали сакате да го вклучите вашиот настан во календарот?

Сите доставени информации се обработуваат и може да се променат од Туристичките информации на Hultsfred пред да бидат објавени на веб-страницата. Настаните што се објавени во календарот на настани може да се споделат и на Visit Hultsfred на Facebook и Instagram. Ние не преземаме одговорност за неточни информации или промени кои не се известени во туристичките информации на Hultsfred.

Прикачете слика за настанот

Овде можете да додадете слика што се користи како насловна слика за настанот. За најдобри резултати, сликата треба да биде 4:3, по можност со резолуција од 4000 × 3000 или поголема. Валидни типови на датотеки се JPG и PNG. Сликата мора да биде без текст и лого.

Можете да изберете да испратите со своја сопствена слика. Кликнете на „изберете слика“ и потоа лоцирајте ја сликата во вашиот телефон или компјутер. Имајте на ум дека мора да имате дозвола од фотографот, како и од луѓе што може да се идентификуваат на сликата за да ја користите. Сликата ќе се користи на visithultsfred.se и ќе биде исечена за да одговара на форматот. Ако не испраќате со слика или ако сликата е со слаб квалитет, ние ќе користиме една од нашите стандардни слики.

Кои настани ќе бидат вклучени на visithultsfred.se?

  • Настанот мора да биде јавен и отворен за јавноста.
  • Тоа треба да биде настан покрај секојдневните активности.
  • Треба да има привремен карактер.
  • Ќе се одржи во општина Хултсфред

Примери за тоа што не е вклучено во календарот на настани: 

  • Политички собири и настани од политички карактер или со пропагандна агенда.
  • Состаноци на здружението или други затворени активности.
  • Обични активности на продавници или други фирми.
  • Повторени активности кои бараат резервација или членство, како што се тренинзи.