fbpx

Гробиштата во Ленгеруда

PXL 20210508 101335680 намалени
Алкаререт природен резерват
PXL 20210508 101002641 намалени

Помеѓу Лангеруда и Екефлод веднаш надвор од Вирсерум се наоѓаат седум големи гробници од железното време.

Погребното место се наоѓа на платото помеѓу селата Лангеруда и Екефло и вклучува седум гроба. Овие се состојат од два кружни и две квадратни корпи, како и круг, скоро тристрана и неправилна поплочување.

Поставувањето камења е името на нашата најчеста праисториска гробна форма. Едно од караните беше испитано во 1930-тите години на минатиот век и тогаш може да се каже дека гробни разбојници го посетиле местото. Единствено пронајдено е човечки череп, што покажува дека мртвиот човек бил закопан неизгорен.
Гробницата најверојатно е изградена за време на железното време, а потоа мртвите обично ги палеле на клада пред погребувањето.

Сподели

Критика

2022-06-29T13:57:20+02:00
На врвот