Општината Холтсфред стои зад оваа веб-страница. Ние сакаме што повеќе луѓе да можат да ја користат веб-страницата. Овој документ опишува како hultsfred.se е во согласност со законот за пристап до дигитални јавни услуги, сите познати проблеми со пристапноста и како може да ни пријавите недостатоци за да можеме да ги отстраниме.

Недостаток на достапност на visithultfred.se

Во моментов, ние сме свесни дека не успеавме да ги исполниме сите критериуми во WCAG, на следниве точки, меѓу другите.

  • Постојат документи со PDF, кои не се достапни. Некои од pdf-датотеките, особено постарите, на веб-страницата се скенирани документи кои немаат читливост бидејќи се засноваат на документи што не се дигитализирани. Ни недостасува практична можност да го поправиме ова.
  • Делови од веб-страницата не ги исполнуваат условите во врска со, на пример, контрастите и форматирањето.
  • Некои слики на страницата немаат алт текст.
  • Многу табели на веб-страницата немаат описи на табели
  • Постојат е-услуги и форми кои не ги исполнуваат принципите за пристапност.

Почнавме систематска работа за решавање на недостатоците на пристапност и обука на нашите веб-уредници.

Контактирајте не доколку имате пречки

Ние постојано се стремиме да ја подобриме достапноста на веб-страницата. Ако откриете проблеми што не се опишани на оваа страница или ако сметате дека не ги исполнуваме условите на законот, кажете ни за да знаеме дека проблемот постои. Можете да контактирате со нашиот контакт центар на:

Е-пошта: kommun@hultsfred.se

Телефон: 0495-24 00 00

Контактирајте го надзорниот орган

Органот за дигитална администрација е одговорен за надзор на законот за пристапност до дигиталните јавни услуги. Ако не сте задоволни од тоа како се справуваме со вашите ставови, можете да контактирате со органот за дигитална администрација и да ги пријавите.

Како ја тестиравме страницата

Направивме внатрешна самопроценка на hultfred.se. Најновата проценка беше направена на 20 август 2020 година.

Извештајот последен пат е ажуриран на 8 септември 2020 година.

Технички информации за достапноста на веб-страницата

Оваа веб-страница е делумно усогласена со Законот за пристапност до дигиталните јавни услуги, поради недостатоците опишани погоре.