fbpx

Културно-историски средини се средини кои биле под влијание и обликувани од луѓето. Преку овие средини и згради, историјата на човечкиот живот е видлива.

  • Куќа Смаланд

Фарма на Стубхулт

Stubbhult е мала фарма од мали размери со високи природни и културни вредности. Во многу тивка околина можете да оживеете предел со огради, исечени дрвја и

  • Клотгранит 20191 намален

Гранит со топка во Слатемоса

Сферичен гранит е карпа што се зацврстила на големи длабочини, а потоа ја достигнала површината за време на наборите во земјината кора. Слатемоса е единственото место

  • Училишната куќа Твета 026 намалена

Црква Твета

Црквата со метар дебели wallsидови од 1100 век е најкористената свадбена црква во договорот. Црквата е веројатно една од првите цркви во источниот дел на Смаланд. Името Твета

На врвот