Хултсфред хотын захиргаа нь Смеланд болон Шведийн зүүн өмнөд хэсэгт байрладаг. Виммерби, Астрид Линдгрен нарын ертөнцөд хагас цаг хүрэхгүй хугацаанд очиж болно. Та Шилэн хаант улсад нэг цаг гаруй хугацаанд хүрнэ.

Стокгольм, Гетеборг эсвэл Мальмогоос Хултсфред хүртэл явахад гурван цаг хагас хүрэхгүй хугацаа шаардагдана.

Линкопинг, Жөнкөпинг, Вэксжё, Кальмар бол том мужийн нийслэл юм. Эдгээрт машинаар нэг цаг хагас зарцуулдаг. Калмар бол далайн эрэг дээр байрладаг бөгөөд хэрэв Оланд руу явахыг хүсвэл цааш явахад хагас цаг хүрэхгүй хугацаа шаардагдана.

Та Халтсфред руу галт тэргээр явж болно. Бид Линкопинг, Калмар нартай холбоотой.

Хамгийн ойр нисэх онгоцны буудлыг Вэксжё, Кальмар, Линкопинг эсвэл Йонкопинг хотод олж болно.