More Kastell

Alkärrets naturreservat

Moredalen är en klippravin som ligger på gränsen mellan Hultsfred och Högsbys kommuner. Här i Smålands Grand Canyons mäktiga rasbranter med klipphyllor och rinnande vatten finns en fin flora av mossor och lavar.

Moredalen är åtta kilometer lång, en sprickbildning som vidgats och fördjupats av de vattenmassor som bildades när inlandsisen smälte för 12 000 år sedan. Öster ut i Trånshultsdeltat, hamnade allt material som isälven förde med sig när vattenmassorna spolade bort miljontals ton berg och sten ur Moredalen. Moredalen är känd för sin rika växtvärld av mossor och lavar. Om du klättrar ner i ravinen så känns det som att komma in i en fuktig källare. Den svala miljön skiljer sig från den torra tallskogen ovanför. Här är du plötsligt omgiven av höga bergsbranter. På dalens botten rinner den lilla Morån. Mitt i den smala ravinen har en 25 meter hög klippa, More kastell, trotsat erosionens krafter och blivit kvar. Korpen häckar i branterna och kraxandet förstärker känslan av ödslighet. Morån är ett mindre vattendrag som följer sprickdalen och mynnar i Emån vid Ryngen. I ån lever bäcköring och flodpärlmussla. Det är två arter som är beroende av varandra. Flodpärlmusslans larver lever under en tid på öringens gälar. När larverna har vuxit färdigt släpper de taget och fäster sig på åns botten där de utvecklas till färdiga musslor.

Ett besök i ravinen är inte alldeles ofarligt, det gäller att ha koll på barnen i branterna. Ett besök här görs alltid på egen risk.

Vägbeskrivning : Lämpligast reser man med bil från Virserum och följa vägen mot Fågelfors. Från Virserum är det ca 25 km till ravinen

Alla naturreservat

Upptäck

Ladda in fler

Som ett yxhugg rakt igenom naturen ligger den där, Smålands enda riktiga kanjon. En sju kilometer lång ravin där väggarna på sina håll reser sig 40 meter upp över botten.

Mitt i den här dalgången reser sig själva kastellet. En 20 meter hög pelare i sten sticker rakt upp i luften och det krävs både mod och skicklighet för att klättra upp i den. Restplint eller restberg är ett finare namn på den här bildningen. Själva Moredalen är en Skurdal, en sprickbildning som vidgats och fördjupats av inlandsisen, med senare assistans från många vintrars smältvatten.

I den skuggiga ravinen kan den naturintresserade upptäcka många intressanta moss- och lavarter. Plus en ovanlig ormbunksflora. Korparna häckar i branterna och deras kraxande hjälper till att förstärka känslan av ödslighet i området. Ett besök i ravinen är inte alldeles ofarligt, det gäller att ha koll på barnen i branterna. Ett besök här görs alltid på egen risk.

Vägbeskrivning : Lämpligast reser man med bil från Virserum och följa vägen mot Fågelfors. Från Virserum är det ca 25 km till ravinen

2019-12-17T10:40:10+01:00