fbpx

Opplev den magiske smålandske naturen på sitt vakreste. Fortryllede skoger som har stått urørte i generasjoner, skinnende innsjøer og store, mosedekte steiner. Alle rike på både planter og dyr. Visste du at det er så mange som 11 naturreservater å besøke i kommunen vår?

 • Alkärrets naturreservat, et naturreservat i Hultsfred

Alkärret naturreservat

Alkärret naturreservat er et av våre mest artsrike skogsmiljøer, og er populært blant frosker, salamandere og andre vannplanter. Takket være god ernæringsmessig tilførsel og

 • Knästorps naturreservat

Knästorps naturreservat

Knästorps naturreservat er et variert område med flere forskjellige naturtyper som naturlig skoglignende blandeskog, eikeskog, brannmerket furuskog, åpne beite og våtmarker. Knästorps naturreservat inneholder restene av landsbyen fra 1700-tallet

 • IMG 20190809 103708 skalert

Lunden naturreservat

Lunden naturreservat - et stykke smålands natur når det er som vakrest. Lunden naturreservat er en høy og vakker rullesteinrygg. Ryggen er en

 • IMG 20190808 145447 skalert

Slagdala naturreservat

Slagdala naturreservat, som er en del av Virserum-ryggen, regnes som en av Sør-Sveriges mektigste åsformasjoner. Da innlandsisen trakk seg tilbake for rundt 10 000 år siden

 • grahager 4000X3000 skalert

Fuglerommet Ryningen

Ryningen er et av de største våtmarkene i Sørøst-Sverige. Området på cirka 300 hektar ligger på grensen mellom Hultsfred og Högsby kommune

 • En bro til Hulingsryd naturreservat

Hulingsryds naturreservat

Hulingsryd ligger nord for innsjøen Hulingen og tilbyr skjermede elvemiljøer, frodige strandskoger, tørre furuskoger, åpne beiter og fuktige myrer. Store deler er i dag

 • Länsmansgårdsängen naturreservat

Länsmansgårdsängen naturreservat

Länsmansgårdsängen naturreservat er et populært turområde ved siden av Virserumssjön og har mange gamle og vakre lindene. I området ned til sjøen vokser bjørk med innslag av

 • Kraskögle naturreservat

Kraskögle naturreservat

I Kraskögle har skogen stått urørt i generasjoner. Terrenget er et spor av smeltingen av innlandsisen. Naturskog av denne typen og størrelsen er uvanlig i

 • Grönudde naturreservat

Grönudde naturreservat

Hele Grönudde-området har en naturlig skogskarakter, altså en lignende urskog. Skogen i området består av blokkerende hedet furuskog og gammel blandet barskog som er dominert av gran

 • IMG 20200802 144500 skalert

Stensryd naturreservat

Stensryd er et reservat med naturlig skoglignende skog og myrmosaikk. Reservatet består av magert Hällmark furuskog, åpne fattige myrer, sumpskog og furumyr. Skogen er sparsom og har

 • Utsikt fra Björnnäsets naturreservat

Björnnäsets naturreservat

En skikkelig magisk skog med gamle furuer som står rundt steinblokker som er dekket med lav. Björnnäsets naturreservat ligger på et nes i Åkebosjön. Reservatet ligger

Til toppen