På webbplatsen 1177.se finns information om hälsa och råd om egenvård. Om du behöver vård är hälsocentralen dit du vänder dig i första hand. Ring 1177 för att få råd och för att få veta vilken hälsocentral du kan gå till. Vid allvarlig akut sjukdom eller olycksfall – ring 112 för ambulans.

https://www.1177.se/Kalmar-lan/Regler-och-rattigheter/Hitta-ratt-i-sjukvarden/