fbpx

Visst kan alla fågelskåda! Ta på dig bra på fötterna, en matsäck och ditt bästa spanarhumör och besök fågellokalen Ryningen, söder om Mörlunda. Den är en av de största våtmarkerna i sydöstra Sverige. Området är lättillgängligt med två fågeltorn, en plattform, parkeringar, leder och informationsskyltar. Vill du spana vidare? Hulingens fågelskyddsområde och Mörlundaslätten är två andra fina områden i vår kommun.

Fågellokalen Ryningen

Ryningen är en av de största, hävda våtmarkerna i sydöstra Sverige. Det cirka 300 hektar stora området ligger på gränsen mellan Hultsfred och Högsby kommun

Mörlundaslätten

Mörlundaslätten sträcker sig från Gårdveda i norr till Tigerstad i söder. Det är ett odlingslandskap med stora åkermarker. Emån och Gårdvedaån flyter genom området. I de

Hulingens fågelskyddsområde

Hulingen är en fin fågelsjö och en utmärkt rastlokal för flyttande fåglar höst och vår. Hulingen har en utpräglad slättsjökaraktär med omfattande bladvassområden, framförallt i

Go to Top