fbpx

En vindstilla fiskedag ute på vattnet, solens strålar värmer … visst är det fina fisken? Utbudet av fiskevatten är oändligt och variationen stor i vår kommun. Här finns abborre, gös, gädda, karp och sutare för att nämna några. Hitta just ditt favoritfiskeställe och känn lugnet sprida sig i kroppen medan du väntar på napp!

 • StoraHammarsjoomradet

Örsjön

Skogssjö med bra vinterfiske. Örsjön är en liten stenig skogssjö som består av tre smala delar. Omgivningen består av barrskog och kanterna är

 • StoraHammarsjoomradet

Färgsjön

Sjön med de jättelika karparna.Färgsjön är ett bra exempel på hur en liten skogssjö kan bli ett eldorado för sportfiske. I fallet med Färgsjön

 • Tjej har fångat fisk på sjön

Hjortesjön

En sjö med gösfiske av rang. Hjortesjön ligger strax väster om Virserum, nära Virserumssjön som den även har förbindelse med. Sjön är näringsfattig

 • Vy över sjön Linden

Linden

Linden är en näringsfattig större skogssjö med klart vatten och flera små öar. Runt sjön dominerar tallskog, pors, blåbär och ljung. Sjön är djup

 • Stort spindelnät i vass framför Stora Åkesbosjön

Stora Åkebosjön

Stora Åkebosjön ligger cirka 6 km väster om Hultsfred och man hittar den om man kör från väg 34 genom Hammarsebo mot Stora Hammarsjön. Sjön

 • 20190822 055103

Hulingen

Hulingen ligger centralt intill Hultsfreds tätort. Lättast hittar man sjön om man kör till Hultsfreds camping som är skyltad från centrum. Intill campingen

 • image 1

Oppbjärken

Oppbjärken är en djup skogssjö med näringsfattigt och klart vatten. Sjön ligger några kilometer öster om Hultsfred, strax söder om byn Fallhult. Runt

Moren

Moren är en av fyra sjöar som Virserums SFK arrenderar och upplåter fiske i. De övriga är Mistersjö, Lysegöl och Ånglegöl. Klubben säljer

Djupsjön

Djupsjön är en liten och djup sjö som ligger väster om Hultsfred. Sjön ingår i Stora Hammarsjöns FVO. SFK Kroken ser över området

 • image 1

Bysjön

Bysjön ligger cirka 15 km sydväst om Hultsfred. Bysjön är en av sjöarna som ingår i Flatens Fiskevårdsområde i Gårdvedaåns vattensystem. Man hittar

 • image 1

Stensjön

Stensjön är en vacker och fridfull sjö som ligger lite avsides ca 10 km sydväst om Hultsfred. Den ingår i Stora Hammarsjöns FVO

 • image 1

Stora Hammarsjön

Stora Hammarsjöområdets största sjö – en vacker sjö med högt sportfiskevärde och stora utvecklingsmöjligheter. Stora Hammarsjön är en riktig vildmarkssjö och är lite

 • image 1

Hesjön

Hesjön är en av ett 20-tal sjöar som ingår i Stora Hammarsjöns FVO. Området arrenderas och förvaltas av SFK Kroken i Hultsfred. I

 • image 1

Alegöl

Regnbågsgölen där flugfiskaren hittar rätt. Tips för… Alla kan lära sig att flugfiska och i Alegöl bjuds chansen. Ett perfekt nybörjarvatten. Fiskekortförsäljare Frendo

Lilla Åkebosjön

Lilla Åkebosjön ligger norr om Stora Åkebosjön i Stora Hammarsjöns FVO och sjöarna har förbindelse via en bäck. Om man åker västerut från

Välen

Välen ligger mitt i Stora Hammarsjöns FVO, ca 7 km sydväst om Hultsfred. Sjön förvaltas av SFK Kroken som regelbundet gör utsättningar av

 • image 1

Stockebrogöl

En karpsjö med vildmarkskaraktär. OBS: Du kan endast som medlem i SFK Kroken fiska i sjön. Stockebrogöl ligger strax öster om Stora Hammarsjön,

 • image 1

Ånglegöl

Ånglegöl ligger mellan Målilla och Virserum, intill väg 23. Sjön är ett av de bra exemplen på hur man kan skapa en attraktiv

 • image 1

Lysegöl

Lysegöl är en rundformad göl som ligger i det småländska skogslandskapet. Gölen ligger söder om Virserum alldeles intill väg 23. Vattnet är skyltat

 • image 1

Virserumssjön

Virserumssjön är en djup och närningsfattig sjö som ligger intill Virserums samhälle. Sjön och bygden är vacker och har mycket att erbjuda turister

 • image 1

Järnsjön

Järnsjön ligger strax väster om Järnforsen och genomströmmas av Emån. Sjön ingår i Järnforsens FVO. Det är en grund liten sjö och omgivningen

 • image 1

Melsjön

Melsjön är en liten långgrund sjö och vattnet är en utvidgning av Gårdvedaån. Den ligger norr om sjön Flaten väster om Målilla och

 • image 1

Flaten

Flaten är en populär sportfiskesjö, inte minst av utländska sportfisketurister. Den ligger cirka 15 km sydväst om Hultsfred intill vägen mellan Målilla och

 • image 1

Skiren

Skiren är en liten och grund sjö som ingår Flatens FVO och Gårdvedaåns vattensystem. I Flatens FVO ingår sjöarna Garpen, Skiren, Övre Vrången,

 • image 1

Övre Vrången

Övre Vrången ingår i Flatens Fiskevårdsområde. Sjön ligger nordost om Virserum. Det är en skogssjö med gles växtlighet förutom längst inne i de

 • image 1

Gnötteln

Gnötteln är en näringsfattig klarvattensjö. Eftersom sjön ligger i ett område med jordbruksmark, är sjön lite ovanlig för regionen med det klara vattnet.

Go to Top