Kulturmiljön är den miljö som påverkats och formats av människan. Genom dessa miljöer och byggnader synliggörs historien om människans liv.