fbpx

Upplev den magiska småländska naturen när den är som vackrast. Trolska skogar som fått stå orörda i generationer, blanka sjöar och stora, mossbeklädda stenar.  Alla rika på både växter och djur. Visste du att det finns hela 11 naturreservat att besöka i vår kommun?

 • Alkärrets naturreservat, ett naturreservat i Hultsfred

Alkärrets naturreservat

Alkärrets naturreservat är en av våra mest artrika skogsmiljöer, och är populär bland grodor, salamandrar och andra vattenlevande växter. Tack vare den goda näringstillgången och

 • Knästorps naturreservat

Knästorps naturreservat

Knästorps naturreservat är ett varierat område med flera olika naturtyper såsom naturskogsliknande blandskog, ekskog, brandpräglad tallskog, öppna betesmarker och våtmarker. Knästorps naturreservat innehåller resterna av 1700-talsbyn

 • IMG 20190809 103708 scaled

Lundens naturreservat

Lundens naturreservat – ett stycke småländsk natur när det är som fagrast. Naturreservatet Lunden är en hög och vacker rullstensås. Åsen är ett

 • IMG 20190808 145447 scaled

Slagdala naturreservat

Slagdala naturreservat som ingår i Virserumsåsen räknas som en av södra Sveriges mäktigaste åsbildningar. När inlandsisen drog sig tillbaka för cirka 10 000 år sedan

 • grahager 4000X3000 scaled

Fågellokalen Ryningen

Ryningen är en av de största, hävda våtmarkerna i sydöstra Sverige. Det cirka 300 hektar stora området ligger på gränsen mellan Hultsfred och Högsby kommun

 • En bro till Hulingsryds naturreservat

Hulingsryds naturreservat

Hulingsryd ligger norr om sjön Hulingen och erbjuder lundartade åmiljöer, lummiga strandskogar, torra tallskogar, öppna betesmarker och fuktiga alkärr. Stora delar är idag

 • Länsmansgårdsängens naturreservat

Länsmansgårdsängens naturreservat

Länsmansgårdsängens naturreservat är ett populärt strövområde intill Virserumssjön och har gott om gamla och vackra lindar. I området ner mot sjön växer björk med inslag av

 • Kraskögle naturreservat

Kraskögle naturreservat

I Kraskögle har skogen fått stå orörd i generationer. Terrängen är ett spår av inlandsisens avsmältning. Barrnaturskogar av denna typ och storlek är ovanliga i

 • Grönudde naturreservat

Grönudde naturreservat

Hela området Grönudde har naturskogskaraktär, det vill säga snarlikt urskog. Skogen i området består av blockig hedartad tallskog och gammal blandbarrskog som domineras av gran

 • IMG 20200802 144500 scaled

Stensryds naturreservat

Stensryd är ett reservat med naturskogsartad skogs- och myrmosaik. Reservatet består av mager hällmarkstallskog, öppna fattigkärr, sumpskogar och en tallmosse. Skogen är gles och har

 • Vy från Björnnäsets naturreservat

Björnnäsets naturreservat

En riktig trollskog med gamla tallar som står kring stenblock som är klädda av lavar. Björnnäsets naturreservat ligger på ett näs i Åkebosjön. Reservatet ligger

Till toppen