Ju mund të shiheni dhe dëgjoheni në Hultsfred!

Organizoni ngjarje në komunën Hultsfred. Tradita e fortë e organizimit të ngjarjeve ka ndërtuar një rrjet të fortë me kompetencë të pabesueshme. Do të thotë gjithashtu rrugë të shkurtër për të rregulluar gjërat në zona të ndryshme që janë të nevojshme në një ngjarje.

Hultsfred është një komunë relativisht e vogël, thjesht për sa i përket popullsisë, por numri i ngjarjeve dhe arenave për të mbajtur ngjarje është shumë i madh. Për shembull, çdo vit organizohen rreth 150 evente muzikore, ka shumë entuziastë që punojnë sipas motos, nuk funksionon, gjithsesi funksionon. Jeni të interesuar të organizoni ngjarje apo dëshironi ndihmë për të zhvilluar një ekzistues? Filloni duke plotësuar "njëmbëdhjetën fillestare" me njëmbëdhjetë pyetje të thjeshta për t'iu përgjigjur, të cilat më pas ia dërgoni Administratës së Kulturës dhe Kohës së Lirë.

Shembuj të ngjarjeve brenda
tema Muzika dhe Kultura, Motor dhe Sporti dhe Shëndetësia

Për më shumë ngjarje, shihni kalendarin e ngjarjeve të visithultsfred