En karpsjö med vildmarkskaraktär.

OBS: Du kan endast som medlem i SFK Kroken fiska i sjön.

Fiskarter:
Abborre, gädda, karp

Enkla sjödata
Sjöstorlek: 7 hektar
Maxdjup: 15,0 meter
Medeldjup: 6,85 meter

Stockebrogöl ligger strax öster om Stora Hammarsjön, ca 6 km sydväst om Hultsfred. Gölen kan vara lite svår att hitta och det en mycket lugn och fridfull plats. Man hittar till sjön antingen om man passerar badplatsen i St. Hammarsjön eller om man tar in vid Ödhult från väg 34 söder om Hultsfred. SFK Kroken har under många år satsat på karpvatten och detta har varit lyckosamt.

Numera har man en speciell karpkommitté som jobbar med att göra karpvattnen ännu bättre. Röjning av platser, byggnation av bryggor och information är saker som kommittén jobbar med. Man kan bara som medlem i SFK Kroken lösa fiskekort i Stockebrogöl och det är begränsat med platser. Vill du fiska? Kontakta någon i kommittén för mer information. Stockebrogöl är en liten sjö med mörkt vatten och utanför kanterna blir det snabbt djupt.

Omgivningen runt sjön domineras av en brant östsida med sten och block där marken är fast och en något flackare västsida där vägen går och marken är mjukare. En smal ridå av björk och pors växer i kanten av sjön varefter tallskog tar över högre upp. Vattenvegetationen är gles och består av starr, näckrosor, vattenklöver och bladvass. I södra och norra änden på sjön är det grundare, vilket gör att utbredningen av vattenväxter ökar en aning.

Fisket i Stockebrogöl

I Stockebrogöl kan man fiska karp runt hela sjön och det finns flera bryggor att fiska ifrån. Förutom bottenmete med boilies, som är den vanligaste metoden efter karp, så kan man flötmeta med majs som bete. Flötmete efter karp är ett spännande fiske där man kan gå runt sjön och spana efter tecken på karp. Fisken visar sig ofta då den simmar runt på grunt vatten och letar bottendjur. Karparna som sattes ut år 2002 börjar nu komma upp i fina vikter. Karpfisket i området är mycket populärt. Det kan vara svårt att få ett fiskekort då klubben har beslutat att begränsa antal sålda kort. Detta för att värna om vattnet och för att få en bra utveckling.

Karpfisket sker under säsong under tiden 1/4 – 31/10. Övrig tid kan man fiska abborre och gädda och lösa fiskekort som vanligt. Sjön har sedan länge varit bra för fiske efter abborre och är så än i dag. Pimpelfiske är en bra metod, eller så kan man meta med mask. Platsen i södra änden av sjön är lämplig för landfiske. Stor gädda finns i sjön och detta kan vara intressant att testa.