Stubbhult

Klotgranit är en bergart som stelnat på stort djup och som sedan kommit upp till ytan vid veckningar i jordskorpan. Slättemossa är den enda platsen i Sverige där man kan se den unika bergarten.

I Slättemossa finns två synliga berg som består av granitbollar. De är överdragna med ett eller flera skikt av kalknatron och hornblände. Utrymmet mellan bollarna är fyllt med granitmassa. När inlandsisen slipade bergen blev det ett tvärsnitt av bollarna synligt. Det ser ut som om tusentals ögon stirrar mot besökarna. Delen av kalknatron gör att geologerna också kallar bergarten för ögondiorit.

Alla kulturhistoriska miljöer

Upptäck

Ladda in fler
2019-12-02T08:21:03+01:00