Har du en stund över vid ditt besök i Virserum rekommenderar vi dig att göra en stadsvandring på egen hand. På den lilla promenaden får du se en del av Virserum och läsa om ortens historia.

Folder finns att hämta på Hultsfreds- och Virserums Turistinformation.

Virserum är kommunens näst största ort. Veckan efter midsommar arrangeras Virserums Musikdagar. Området “Bolaget” med Virserums Konsthall, Sveriges Telemuseum och Virserums Möbelindustrimuseum är ett besöksmål av högsta rang.

Virserum nämns 1278 som Widisrum, som betyder röjning i skogen. Redan på 1100-talet byggdes en kyrka på den plats där dagens kyrka från 1881 står.
Gustaf Vasa kuvade 1543 de upproriska smålandsbönderna under Nils Dackes ledning. Dackefejdens slutstrid avgjordes på sjön Hjortens is utanför Virserum.

Tack vare Virserumsåns fyra vattenfall tog den industriella utvecklingen fart i Virserum. Runt 1880 fanns bland annat kvarn, pappersbruk, såg, spinneri och färgeri vid ån. Virserum var under storhetstiden på 1940-talet en möbelmetropol med ungefär 40 möbelindustrier. Ekelunds snickerifabrik – i folkmun ”Bolaget” – var den största arbetsplatsen. Ser du en äldre industribyggnad i Virserum kan du nästan vara säker på att det någon gång tillverkats möbler i den.

Virserum fick järnvägsförbindelse med Växjö 1911. Elva år senare invigdes delen Virserum- Hultsfred och banan Växjö-Västervik var därmed komplett. Smalspårsjärnvägen med tillhörande byggnader är byggnadsminnen.

Utsikten från Dackestupet är vidunderlig, det är en alpin anläggning med backar både för våghalsiga och försiktiga.

1.Bolagsområdet

Här låg Oskar Edv. Ekelunds Snickerifabriks AB eller i folkmun kallat ”Bolaget”.Det var Virserums största möbelfabrik med som mest 240 anställda. Efter möbelindustrins nedgång och fall restaurerades de då kvarvarande byggnaderna för att och bli ett turism- och kulturcenter.
Inom området finns mycket att se. Virserums Konsthall är rikskänd för utställningar med modern folklig konst i installationsform.

Sveriges Telemuseum speglar telekommunikationens utveckling. Här finns även Stinsen, en förening som säljer konsthantverk. Örtagården är en verkligt välskött oas med mängder av olika växter. Ovanför örtagården ligger en vacker byggnad från mitten av 1800-talet. Den byggdes som torkhus för Strömsholms handpappersbruk, som låg nere vid ån.
Intill ligger Virserums Möbelindustrimuseum, en kopia av en möbelfabrik från 1920-talet. Ett imponerande vattenhjul driver axelledningar och maskiner. På övervåningen visas möbler tillverkade i Virserum.

1. Virserums Konsthall

Virserums Konsthall är en av Sveriges tio största, och också en av de mest omtalade. Konsthallen låter konsten användas för att ifrågasätta och ge språk och därmed makt till den enskilde. Vanliga människors erfarenheter får synas och ligga till grund för utställningarna. Utställningarna och projekten är delar av en stor väv om människolivet. Eftersom Virserum ligger i det skogrika Småland är skog, trä och hållbarhet ett huvudtema för utställningarna vart tredje år.
Det enorma ”pappershuset” där konsthallen är inrymd är en sevärdhet i sig.

1. Möbelindustrimuseet

Virserum hade så sent som på 40-talet ett fyrtiotal möbelindustrier. Virserums möbelindustrimuseum är ett levande industrimuseum Museet är en kopia av en möbelfabrik på 1920-talet. Den äldsta maskinen är från 1895 och flera maskiner är tillverkade lokalt, av Hjortöströms Mekaniska Verkstad.
Kraftkälla är det enorma vattenhjulet, axelledningar och transmissoner i taket förmedlar kraften vidare till maskinerna. Museet ger också en inblick i hur bildhuggare, tapetserare och bonare arbetade. Där finns också de olika hantverksyrkenas handverktyg.
Hela övervåningen är en stor utställning av Virserumstillverkade möbler i tidstypiska miljöer. Intill ligger Gillmans smedja och en minnesutställning över Demanders verktygsfabrik. Det fungerande sågverket hämtar kraften från en tändkulemotor tillverkad vid Målilla mekaniska verkstad. I sågverket
finns också en träullshyvel.

1. Sveriges telemuseum

Museet omfattar 650 kvadratmeter telehistoria. Här kan man se telekommunikationernas utveckling under cirka 100 år, från de gamla manuella stationerna till dagens satellitteknik. Mobiltelefonins utveckling från 1956 till 1992 har en alldeles speciell ställning på museet. Mycket har hänt på
dessa år!
Utställningen omfattar också 300 telefoner för fast telefoni. Dessutom finns uppbyggda tidstypiska miljöer, växlar, Televerkets kringutrustning, mätinstrument, fjärrskrivare, faxar, personsökare, snabbtelefoner, räknemaskiner, skrivmaskiner och piratradiosändare.

2. Träbron Phytagoras

Träbron Phytagoras vann 2004 Vägverkets designtävling om ny träbro över Virserumsån. Bron är av typen spännverksbro. Den var ett av fyra förslag från arkitektbyråer i Sverige, Norge och Danmark. Tävlingen var ett led i Vägverkets strävan att öka erfarenheterna av att bygga broar i trä för biltrafik,
dimensionerade för full trafiklast.

3. Kvarnen

Kvarnen tillkom 1700-talet men hade då ett annat läge uppströms Virserumsån. Den flyttades till sin nuvarande plats 1866 och drevs med vattenhjul. 1926 tog nya ägare över fall och kvarn och installerade turbin för eldrift. Kvarnen var igång till slutet av 1970-talet och är i dag föredömligt
renoverad.

4. Den gamla brandstationen

Byggnaden är från 1925 och benämndes då sprutstall eller brandredskapshus. Den hade då givetvis också ett högt slangtorn. När brandbilarna gjorde sitt intåg förändrades fasaden. Slangtornet är borta sedan länge men har återanvänts vid sommargården Klippan, men där ombyggt till små stugor.

5. Nils Dacke-statyn

På torget i Virserum står Arvid Källströms staty av Nils Dacke, ledaren för upproret mot Gustav Vasa. Till minne av Nils Dacke och Dackefejdens händelser restes år 1956 denna staty av Nils Dacke. Konstnären Arvid Källström formade statyn så att Nils Dacke skulle peka med sitt yxskaft i riktning mot Stockholm och sin kungliga arvsfiende Gustav Vasa.
Dackefejdens avgörande slag ägde rum på sjön Hjortens is utanför Virserum. Bondehären förlorade slaget. Men under århundraden framöver skulle kungar frukta ett nytt Dackeuppror. Detta bidrog till att kungar efter Dackefejdens slut var mycket mer lyhörda över folkets missnöje och att hårdhänta fogdar tillrättavisades för att inte uppmuntra folket till nya uppror.

6. Virserums kyrka

Virserums kyrka byggdes mellan 1879 och 1881 efter det att den gamla kyrkan hade rivits. Kyrkan är i nygotisk stil med den karakteristiska höga spiran och med spetsbågiga fönster och portaler. Altartavlan är från 1736 och predikstolen är ett provinsarbete från 1626. I kyrkans torn hänger två klockor, den stora med myntavtryck som visar att den måste ha blivit gjuten under 1520-talet.

7. Prästgården

Den äldsta prästgården brann 1811. En ny prästgård uppfördes efter branden, den fick sitt nuvarande utseende i samband med stor restaurering 1950. På tomten finns en gammal visthusbod från 1700-talet. När den nuvarande prästgården uppfördes är oklart.

8. Gunnarssonska gården

Den ståtliga mangårdsbyggnaden visar hur huvudbyggnaden kunde se ut på välbärgade gårdar i Virserum under 1800-talets andra halva. I byggnaden på gården låg på 1870-talet ortens första postkontor. Troligen är det den äldsta bevarande fastigheten i kyrkbyn.

9. Virserums station

Stationshuset och godsmagasinet i Virserum blev tillsammans med järnvägen Hultsfred-Virserum förklarat som byggnadsminne 2005. De båda byggnaderna är från 1911 när smalspårsjärnvägen Växjö-Klavreström-Åseda förlängdes till Virserum och bytte namn till Växjö-Virserums Järnväg.

Järnvägen blev ett lyft för Virserum, som nu fick bra möjligheter att ”exportera” sina produkter från främst möbelindustrin. Godsmagasinet byggdes ut på 1930-talet och blev därmed det största på hela smalspårsjärnvägen Växjö-Västervik.

Stationshuset ser i stort sett ut, som det gjorde, när det byggdes. På bottenvåningen finns expedition, resgodsutlämning, väntsal och två mindre rum, varav det ena var avsett som andra klass väntsal. Under de första dryga tio åren fanns både andra och tredje klass väntsal. Den stora nuvarande väntsalen är den f.d. tredjeklassväntsalen. På övervåningen finns stationsföreståndarens lägenhet.

Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik köpte huset av Hultsfreds kommun 2002 för en symbolisk summa i syfte att bevara och rusta upp det. Huset hade då stått tomt i några år. Med stöd från länsstyrelsen och länsmuseet och stora frivilliga insatser från smalspårsföreningens medlemmar har en omfattande renovering genomförts. Ofta står rälsbussar och järnvägsvagnar uppställda på stationsområdet.
Sommartid går det att hyra cykeldressiner för en tur söderut på den idylliska
banan.

10. Länsmansgårdsängen

Intill Virserumssjön ligger naturreservatet Länsmansgårdsängen. Reservatet har en intressant växtlighet. Bland ekar och hamlade lindar finns exempelvis backsmultron, tandrot, vanlig lungört och smalbladig lungört. I ängen finns Smålands enda växtplats för hybriden mellan vanlig och smalbladig lungört. Lungörten blommar i april-maj. Här finns också en vandringsled som går längs sjön.

11. Virserums hembygdspark

I hembygdsparken kan du se äldre tiders byggnadsskick och heminredning. Sammanlagt finns det ett 15-tal byggnader från tidigt 1600-tal till 1900-tal samt rika samlingar från stenåldern till nutid.
Fagerströmsstugan är en knuttimrad byggnad i två våningar, troligen från sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Fram till 1918 var den huvudbyggnad på Emil Fagerströms gård i Misterhult. Kombergstugan är en liten torvtäckt timmerbyggnad med ett mycket gammalt byggnads- och bostadsskick. Den är enligt traditionen uppförd av soldaten Berg när han hade återvänt hem från trettioåriga kriget.

Ruben Nelsons Fotoateljé är en vacker liten byggnad i jugendstil. Den gamla fotutrustningen är bevarad intakt.

Tildas stuga har den inredning och möblering som sista ägarinnan lämnade
1940. Stugan är ett timmerhus med förstuga, kök och rum.

12. Fröåsa handpappersbruk

Fröåsa är det enda bevarade handpappersbruket i Sverige. 1802 uppfördes detta bruk någon halvmil utanför Virserum och blev ortens första industri. Första tiden tillverkades tryck- och skrivpapper, på senare år övergick man till grövre papperssorter. 1921 monterades pappersbruket ner för att ställas
ut på den stora utställningen i Göteborg. Så småningom togs bruket hem igen och monterades 1950 upp i Virserums hembygdspark.
Varje sommar är handpappersbruket öppet för visning.

Dela