Можете да бъдете видяни и чути в Хултсфред!

Подредете събития в община Хултсфред. Силната традиция в организирането на събития изгради силна мрежа с невероятен опит. Това означава също кратки пътища за подреждане на нещата в различни области, които са необходими на дадено събитие.

Хултсфред е сравнително малка община, само по отношение на населението, но броят на събитията и арените за провеждане на събития е много голям. Например всяка година се организират около 150 музикални събития, има много ентусиасти, които работят по мотото, не става, все пак работи. Интересувате ли се от организиране на събития или искате помощ за разработването на съществуващо? Започнете, като попълните „началните единадесет“ с единадесет прости въпроса, на които да отговорите, които след това изпращате до Администрацията за култура и свободно време.

Примери за събития в рамките на
тема Музика и култура, мотор и спорт и здраве