Općina Hultsfred stoji iza ove web stranice. Želimo da što više ljudi može koristiti web stranicu. Ovaj dokument opisuje kako je hultsfred.se usklađen sa zakonom o pristupačnosti digitalne javne usluge, bilo kojim poznatim problemima pristupačnosti i kako nam možete prijaviti nedostatke kako bismo ih mogli otkloniti.

Nedostatak dostupnosti na visithultsfred.se

Trenutno smo svjesni da nismo uspjeli ispuniti sve kriterije u WCAG-u u sljedećim točkama, između ostalog.

  • Na web lokaciji postoje pdf dokumenti kojima nije moguće pristupiti. Neke pdf datoteke, posebno starije, na web mjestu, skenirani su dokumenti koji nemaju čitljivost, jer se temelje na dokumentima koji nisu digitalizirani. Nedostaje nam praktična prilika da to ispravimo.
  • Dijelovi web stranice ne ispunjavaju zahtjeve kada su u pitanju, na primjer, kontrasti i oblikovanje.
  • Nekim slikama na web lokaciji nedostaje zamjenski tekst.
  • Mnoge tabele na web lokaciji nemaju opise tabela
  • Postoje e-usluge i obrasci koji ne udovoljavaju principima pristupačnosti.

Započeli smo sistematski rad na rješavanju nedostataka pristupačnosti i osposobljavanju naših web urednika.

Obratite nam se ako naiđete na prepreke

Neprestano nastojimo poboljšati dostupnost web stranice. Ako otkrijete probleme koji nisu opisani na ovoj stranici ili ako smatrate da ne ispunjavamo zakonske zahtjeve, javite nam kako bismo znali da problem postoji. Možete kontaktirati naš kontakt centar na:

E-pošta: kommun@hultsfred.se

Telefon: 0495-24 00 00

Obratite se nadzornom tijelu

Vlast za digitalnu administraciju odgovorna je za nadzor zakona o dostupnosti digitalnih javnih usluga. Ako niste zadovoljni načinom na koji postupamo s vašim stavovima, možete kontaktirati Upravu za digitalnu administraciju i prijaviti ga.

Kako smo testirali web lokaciju

Napravili smo internu samoprocjenu hultsfred.se. Najnovija procjena izvršena je 20. avgusta 2020.

Izvještaj je zadnji put ažuriran 8. septembra 2020.

Tehničke informacije o pristupačnosti web stranice

Ova web stranica je djelomično usklađena sa Zakonom o dostupnosti digitalnih javnih usluga zbog gore opisanih nedostataka.