fbpx

Ydych chi eisiau deffro mewn bwthyn bach yng nghanol y goedwig heb drydan na chymdogion, neu a ydych chi'n dewis byw mewn bwthyn i allu gwneud eich coffi bore eich hun, gadael i'r plant gael eu hystafell eu hunain a gallu i barcio y tu allan i'r cwlwm? Ni waeth pa fath o fwthyn rydych chi'n ei ddewis, mae rhywbeth i chi yma.

  • Färgsjöstugorna yn ardal Stora Hammarsjö

Stenkulla - Stora Hammarsjöområdet

Bwthyn teuluol yw Stenkulla gyda golygfeydd o'r llyn mewn ardal naturiol hardd. Tua 10 km i'r gorllewin o Hultsfred mae ardal cadwraeth natur a physgodfeydd Stora Hammarsjöområdet. Ardal â chymeriad anialwch

  • m5327 1 mk 22 wrth raddfa

Cabanau dros nos Hagadal

Cabanau dros nos gyda lle i bedwar o bobl. Bythynnod bach o 10 metr sgwâr sy'n berffaith ar gyfer aros dros nos. Mae'r bythynnod wedi'u lleoli mewn ardal wedi'i ffensio y tu ôl i'r cyfleuster. Un

I'r brig