Στην ιστοσελίδα μας visithultsfred.se έχουμε ένα ημερολόγιο εκδηλώσεων όπου παρουσιάζουμε διάφορες εκδηλώσεις σε όλο τον δήμο. Θέλετε να συμπεριλάβετε την εκδήλωσή σας στο ημερολόγιο;

Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται υποβάλλονται σε επεξεργασία και ενδέχεται να αλλάξουν από τις Τουριστικές Πληροφορίες του Hultsfred πριν δημοσιευθούν στον ιστότοπο. Οι εκδηλώσεις που δημοσιεύονται στο ημερολόγιο εκδηλώσεων μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν στο Visit Hultsfred στο Facebook και στο Instagram. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για λανθασμένες πληροφορίες ή αλλαγές που δεν έχουν γνωστοποιηθεί στις Τουριστικές Πληροφορίες του Hultsfred.

Επισυνάψτε μια εικόνα για την εκδήλωση

Εδώ μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα που χρησιμοποιείται ως εικόνα εξωφύλλου για την εκδήλωση. Για καλύτερα αποτελέσματα, η εικόνα θα πρέπει να είναι 4:3, κατά προτίμηση σε ανάλυση 4000 × 3000 ή μεγαλύτερη. Οι έγκυροι τύποι αρχείων είναι JPG και PNG. Η εικόνα πρέπει να είναι χωρίς κείμενο και λογότυπο.

Μπορείτε να επιλέξετε να στείλετε με τη δική σας φωτογραφία. Κάντε κλικ στην επιλογή "επιλογή εικόνας" και στη συνέχεια εντοπίστε την εικόνα στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να έχετε άδεια από τον φωτογράφο καθώς και από αναγνωρίσιμα άτομα στην εικόνα για να τη χρησιμοποιήσετε. Η εικόνα θα χρησιμοποιηθεί στο visithultsfred.se και θα περικοπεί ώστε να ταιριάζει στη μορφή. Εάν δεν στείλετε με φωτογραφία ή εάν η εικόνα είναι κακής ποιότητας, θα χρησιμοποιήσουμε μία από τις τυπικές μας φωτογραφίες.

Ποιες εκδηλώσεις θα συμπεριληφθούν στο visithultsfred.se;

  • Η εκδήλωση πρέπει να είναι δημόσια και ανοιχτή στο κοινό.
  • Θα πρέπει να είναι ένα γεγονός εκτός από τις καθημερινές δραστηριότητες.
  • Θα πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα.
  • Θα πραγματοποιηθεί στο δήμο Hultsfred

Παραδείγματα όσων δεν περιλαμβάνονται στο ημερολόγιο εκδηλώσεων: 

  • Πολιτικές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις πολιτικού χαρακτήρα ή με ατζέντα προπαγάνδας.
  • Συναντήσεις συλλόγου ή άλλες κλειστές δραστηριότητες.
  • Συνήθεις δραστηριότητες καταστημάτων ή άλλων εταιρειών.
  • Επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες που απαιτούν κράτηση ή συνδρομή, όπως προπονήσεις.