Perbandaran Hultsfred berada di belakang laman web ini. Kami mahu seramai mungkin orang dapat menggunakan laman web. Dokumen ini menerangkan bagaimana hultsfred.se mematuhi undang-undang mengenai kebolehcapaian ke perkhidmatan awam digital, sebarang masalah kebolehaksesan yang diketahui dan bagaimana anda dapat melaporkan kekurangan kepada kami sehingga kami dapat mengatasinya.

Kekurangan ketersediaan pada visithultsfred.se

Pada masa ini, kami sedar bahawa kami tidak berjaya memenuhi semua kriteria di WCAG mengenai perkara-perkara berikut, antara lain.

  • Terdapat dokumen pdf di laman web yang tidak dapat diakses. Sebilangan fail pdf, terutama yang lebih lama, di laman web adalah dokumen yang diimbas dan tidak mudah dibaca kerana berdasarkan dokumen yang tidak didigitalkan. Kami tidak mempunyai peluang praktikal untuk membetulkannya.
  • Sebahagian laman web tidak memenuhi syarat mengenai, misalnya, kontras dan format.
  • Beberapa gambar di laman web ini kekurangan teks alt.
  • Banyak jadual di laman web tidak mempunyai keterangan jadual
  • Terdapat e-perkhidmatan dan borang yang tidak memenuhi prinsip kebolehaksesan.

Kami telah memulakan kerja sistematik untuk memperbaiki kekurangan kebolehaksesan dan melatih penyunting web kami.

Hubungi kami sekiranya anda mengalami halangan

Kami sentiasa berusaha untuk meningkatkan kebolehaksesan laman web. Sekiranya anda menemui masalah yang tidak dijelaskan di halaman ini, atau jika anda yakin bahawa kami tidak memenuhi kehendak undang-undang, beritahu kami agar kami tahu bahawa masalah itu ada. Anda boleh menghubungi pusat hubungan kami di:

E-mail: kommun@hultsfred.se

Telefon: 0495-24 00 00

Hubungi pihak berkuasa penyeliaan

Kewibawaan untuk pentadbiran digital bertanggungjawab untuk mengawasi undang-undang mengenai kebolehcapaian perkhidmatan awam digital. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan cara kami menangani pandangan anda, anda boleh menghubungi Lembaga Pentadbiran Digital dan melaporkannya.

Bagaimana kami menguji laman web ini

Kami telah membuat penilaian kendiri dalaman mengenai hultsfred.se. Penilaian terbaru dibuat pada 20 Ogos 2020.

Laporan ini terakhir dikemas kini pada 8 September 2020.

Maklumat teknikal mengenai kebolehcapaian laman web

Laman web ini sebahagiannya mematuhi Undang-Undang Kebolehcapaian Perkhidmatan Awam Digital, kerana kekurangan yang dinyatakan di atas.