Ithenisi wumdlalo wonke umuntu angawudlala, futhi ajabule ngawo empilweni yakhe yonke

Kuya phezulu