fbpx
IMG 5236
IMG 2007
IMG 1585

Yn Järnforsen, mae rhwydwaith gyfan o lwybrau cerdded gwych, pob un yn cychwyn y tu allan i'r gymuned. Ar y dechrau mae yna ardal barbeciw, parcio a thoiled, ac yma hefyd mae'n cychwyn llwybr ymarfer corff a llwybrau traws gwlad ar gyfer sgïo.

Y llwybr coch yw'r hiraf yn Järnforsen ac mae'n cymryd tua 4-5 awr i chi ei brofi ac mae tua 12 km o hyd. Llwybr cerdded hyfryd ac amrywiol iawn i chi, sydd eisiau cerdded llwybr crwn a phrofi sawl syrpréis. Eithaf i fyny ac i lawr, ond cewch eich gwobrwyo â golygfeydd braf, ceunentydd anturus a dyfrffyrdd braf. Ar hyd y llwybr mae toriadau gwynt i stopio ynddynt a threulio'r nos hefyd i'r rhai sy'n dymuno.

Diolch i'r hawl i fynediad cyhoeddus, gall pawb symud yn rhydd yn natur Sweden. Darllenwch fwy am hawl mynediad cyhoeddus ar wefan Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd Sweden

  • Gall pethau da fynd gyda chi ar drip dydd fod yn ddŵr, clytiau, map, symudol, haen siwmper ychwanegol ar haen a sanau.
  • Rhaid i gŵn beidio â bod yn rhydd yn y gwyllt yn ystod y cyfnod 1 Mawrth - 20 Awst.
  • Mae'r helfa moose yn digwydd ganol mis Hydref.
  • Dewch â bag ar gyfer sbwriel a bwyd dros ben
  • Rhowch wybod i'ch hun am unrhyw waharddiadau tân cyfredol. Mewn achosion arferol, gallwch chi wneud tân ond peidiwch â thanio ar greigiau neu gerrig a diffodd y tân yn iawn.
  • Ar y dechrau mae parcio, toiled, man eistedd, ardal barbeciw
  • Yn Vensjön mae ardal torri gwynt a barbeciw
  • Gallwch hefyd barcio ger ogof Lasse Maja a chychwyn ar eich taith gerdded yno!

Share

Adolygiadau

5/5 mis yn ôl

Gorfodi i droi o gwmpas ar ôl ychydig km - oedran yn sicr yn cymryd ei doll! - ond mae'r llwybr yn ddarn o natur syfrdanol o hardd, heb ei gyffwrdd, rydych chi'n teimlo eich bod wedi symud i'r hen amser. Yn ogystal, GLAN iawn, hynod o brin gyda malurion a pimples, sy'n dangos ystyriaeth dda, mor anarferol mewn ardaloedd mwy poblog. 🤗 Felly, pob ifanc & krya: Torrwr llawn a bws ymlaen, NI fyddwch chi'n difaru ❣️

4/5 mis yn ôl

Dim ond quickie oeddwn i yma ac ni wnes i gerdded y llwybr, felly nid oes gennych lawer i'w ddweud amdano, ond mae'n sicr yn dda.

5/5 4 mis yn ôl

Heicio golygfaol ond heriol

5/5 flwyddyn yn ôl

Llwybr cerdded gwych a natur wych! Llwybrau wedi'u marcio'n dda ac yn braf gydag arwyddion gwybodaeth a map papur ar ddechrau'r llwybr. Roedd darn olaf y ddolen goch yn edrych ychydig yn ddiflas wrth iddo fynd trwy doriad clir mawr. Yn ogystal, roedd peiriannau coedwig wedi torri'r ddaear yn ddiweddar mewn sawl man ac roedd rhan fach o'r llwybr wedi diflannu oherwydd hyn. Roedd yr heic yn eithaf heriol ac yn ôl fy ffôn symudol, roedd y llwybr yn 1,38 milltir, ac nid yn 1,2. I grynhoi, gall llwybr cerdded braf iawn mewn tirwedd drawiadol argymell mewn gwirionedd!

5/5 flwyddyn yn ôl

Llwybr cerdded hyfryd mewn tir amrywiol a rhannol anodd

Cerdyn

Pob llwybr cerdded

2022-06-22T10:46:14+02:00
I'r brig