fbpx

عجله با دوچرخه در جاده های آرام شن و ماسه چیز خاصی است. زیرپایی سقف در جاده های کوچک با ترافیک کم راه خود را می پیچد. در اینجا می توانید 17 کیلومتر را با طبیعت و تجارب متفاوت دوچرخه سواری کنید و منتظر باشید. اگر سرعت و آدرنالین را ترجیح می دهید و احساس سوزن سوزن شدن در معده خود را دارید ، ممکن است Dackestupet برای شما مناسب باشد! یا چرا سبد پیک نیک را بسته بندی نکنید و تمام خانواده را از طریق جنگل های عمیق روی یک لباس ماجراجویی نکنید.


  • گروهی از مردم در حال دوچرخه سواری هستند

داکترومپت

داکتترامپت در جاده های کوچک با ترافیک کم راه خود را می پیچد. اگر کل مسافت را دوچرخه سواری کنید، می توانید منتظر آن باشید

به بالا