fbpx

صرف نظر از آب و هوا و فصل ، بازدید از زمین های بازی اغلب قدردانی می شود. چندین پارک فعالیت تازه ساخت با فضای بازی و تخیل وجود دارد.

  • PXL 20210618 071634051 مقیاس بندی شده است

مادن

غذا با الهام از طبیعت با چوب و جنگل به عنوان موضوع بازسازی شده است و به مناطق سبز جدید ، نورپردازی امن تر ، مناطق ساده تر برای فعالیت مجهز شده است

  • ALEX5809 مقیاس بندی شده است

Köpingsparken

پارک در هولتسفرد در روح موسیقی است ، جایی که دانش آموزان از Lindblomskolan نقاشی هایی را به عنوان پیشنهادهایی برای آنچه می خواستند ترسیم کرده اند. در مجاورت پارک دادگاه های بولس و مناطق سرسبز زیبا وجود دارد.

به بالا