Du kan bli sett og hørt i Hultsfred!

Arranger arrangementer i Hultsfred kommune. Den sterke tradisjonen med å organisere arrangementer har bygget opp et sterkt nettverk med utrolig kompetanse. Det betyr også korte stier for å ordne ting på forskjellige områder som er nødvendige på et arrangement.

Hultsfred er en relativt liten kommune, rent befolkningsmessig, men antallet arrangementer og arenaer å holde arrangementer på er svært mange. For eksempel arrangeres det hvert år rundt 150 musikkarrangementer, det er mange entusiaster som jobber etter mottoet, det går ikke, det fungerer uansett. Er du interessert i å arrangere arrangementer eller ønsker hjelp til å utvikle et eksisterende? Start med å fylle ut «startelleven» med elleve enkle spørsmål du skal svare på, som du så sender til Kultur- og fritidsforvaltningen.

Eksempler på hendelser innen
tema Musikk & Kultur, Motor og Sport & Helse

For flere arrangementer, se visithultsfreeds arrangementskalender