Kommunen Hultsfred står bak dette nettstedet. Vi ønsker at flest mulig skal kunne bruke nettstedet. Dette dokumentet beskriver hvordan hultsfred.se overholder loven om tilgjengelighet til digital offentlig tjeneste, eventuelle kjente tilgjengelighetsproblemer og hvordan du kan rapportere mangler til oss slik at vi kan avhjelpe dem.

Mangel på tilgjengelighet på visithultsfred.se

For øyeblikket er vi klar over at vi ikke har lyktes i å oppfylle alle kriteriene i WCAG på blant annet følgende punkter.

  • Det er pdf-dokumenter på nettstedet som ikke er tilgjengelige. Noen av pdf-filene, spesielt de eldre, på nettstedet er skannede dokumenter som ikke er lesbare, da de er basert på dokumenter som ikke er digitaliserte. Vi mangler en praktisk mulighet til å rette på dette.
  • Deler av nettstedet oppfyller ikke kravene når det gjelder for eksempel kontraster og formatering.
  • Noen bilder på nettstedet mangler alt tekst.
  • Mange tabeller på nettstedet har ikke tabellbeskrivelser
  • Det er e-tjenester og skjemaer som ikke oppfyller tilgjengelighetsprinsippene.

Vi har startet et systematisk arbeid for å løse manglene ved tilgjengelighet og trene våre nettredaktører.

Kontakt oss hvis du opplever hindringer

Vi prøver kontinuerlig å forbedre tilgjengeligheten til nettstedet. Hvis du oppdager problemer som ikke er beskrevet på denne siden, eller hvis du mener at vi ikke oppfyller lovens krav, gi oss beskjed slik at vi vet at problemet eksisterer. Du kan kontakte vårt kontaktsenter på:

E-post: kommun@hultsfred.se

Telefon: 0495-24 00 00

Kontakt tilsynsmyndigheten

Myndigheten for digital administrasjon er ansvarlig for tilsyn med loven om tilgjengelighet til digitale offentlige tjenester. Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi håndterer synspunktene dine, kan du kontakte Digital Administration Authority og rapportere om det.

Hvordan vi testet nettstedet

Vi har gjort en intern egenvurdering av hultsfred.se. Den siste vurderingen ble gjort 20. august 2020.

Rapporten ble sist oppdatert 8. september 2020.

Teknisk informasjon om tilgjengeligheten til nettstedet

Dette nettstedet er delvis i samsvar med loven om tilgjengeligheten for digitale offentlige tjenester på grunn av manglene beskrevet ovenfor.