Opplev den magiske smålandske naturen på sitt vakreste. Fortryllede skoger som har stått urørte i generasjoner, skinnende innsjøer og store, mosedekte steiner. Alle rike på både planter og dyr. Visste du at det er så mange som 11 naturreservater å besøke i kommunen vår?

  • Alkärrets naturreservat, et naturreservat i Hultsfred

Alkärret naturreservat

🌲 Naturreservat|

Alkärret naturreservat er et av våre mest artsrike skogsmiljøer, og er populært blant frosker, salamandere og andre vannplanter Takket være god tilgang på næringsstoffer og varierende

  • Knästorp naturreservat

Knästorp naturreservat

🌲 Naturreservat|

Knästorps naturreservat er et variert område med flere forskjellige naturtyper som naturlig skoglignende blandeskog, eikeskog, brannmerket furuskog, åpne beite og våtmarker. Knästorps naturreservat inneholder restene av landsbyen fra 1700-tallet

  • IMG 20190808 145447 skalert

Slagdala naturreservat

🌲 Naturreservat|

Slagdala naturreservat, som er en del av Virserum-ryggen, regnes som en av Sør-Sveriges mektigste åsformasjoner. Da innlandsisen trakk seg tilbake for rundt 10 000 år siden

  • Grönudde naturreservat

Grönudde naturreservat

🌲 Naturreservat|

Hele Grönudde-området har et naturskogpreg, altså en tilsvarende urskog. Skogen i området består av blokkrik furuskog og gammel barblandingsskog som er dominert av gran og

  • IMG 20200802 144500 skalert

Stensryd naturreservat

🌲 Naturreservat|

Stensryd er et reservat med naturskoglignende skog og myrmosaikk. Reservatet består av mager Hällmark-furuskog, åpne fattigmyrer, sumpskoger og en furumyr. Skogen er sparsom og har en

Til toppen