Tennisku waa ciyaar uu qof walba ciyaari karo, oo uu ku raaxaysan karo inta uu nool yahay

Dhanka kore