fbpx
Paintball i Lönneberga
Alkärrets naturreservat
vlcsnap 2021 10 19 14h57m18s552 Anpassat

Discgolf eller frisbeegolf som det också kallas är en sport som spelas med en disc (frisbee). Banan är 780 meter lång, består av 9 hål och ligger i anslutning till Hultsfreds hembygdspark. Varje hål startar med en utkastplats och därifrån gäller det att med så få kast som möjligt placera discen i kedjekorgen.

Discar finns att hyra på Hagadal sim- och sporthall och hos Hultsfreds Strandcamping under campingsäsong.

Discgolf är både lättillgängligt och billigt att utöva. En disc räcker för att spela även om många föredrar ett par olika varianter av discar med olika flygegenskaper.

Fakta om discgolf
En discgolfbana består oftast av 18 hål, men har ibland 9 eller 27 hål. Banans svårigheter består av hålens längd, eventuella hinder i form av träd, buskar, vattendrag samt höjdskillnader. Vid blåst fungerar även vinden som en svårighet att bemästra. Vanliga underlag är gräs, ängs- eller skogsmark.

Ett hål består av ett utkast och en korg. Vägen däremellan som oftast är 50 till 200 meter långt utgör själva hålets spelplan. Den tänkta kastvägen på ett hål kallas fairway, medan området längre ifrån, som oftast har längre gräs, sly, och skog kallas för ruff.

Oftast har en bana ingen fast gräns utan de naturliga inslagen av till exempel skog och buskar fungerar som en naturlig inramning. Det är dock inte ovanligt att det finns fasta gränser i form av gång- eller cykelvägar och vattendrag.

Om discen landar utanför en fast gräns kallas detta OB, kort för Out of Bounds. Likt traditionell golf har varje hål ett par som indikerar hur många kast det bör ta för att klara hålet.

Dela

Recensioner

Karta

Alla sportaktiviteter
2021-11-12T15:36:08+01:00
Till toppen