fbpx
image 1
Vy över sjön Linden
Vy över sjön Linden

Ånglegöl ligger mellan Målilla och Virserum, intill väg 23. Sjön är ett av de bra exemplen på hur man kan skapa en attraktiv sportfiskesjö genom att sätta i karp. Virserums SFK arrenderar sjön. De har den som klubbvatten och säljer även fiskekort.

Ånglegöl är en skogssjö med typiskt utseende. Växtligheten i sjön är gles och består av starr, säv, gäddnate och näckrosor. Bottnen är mest mjuk av ett lager dy men på vissa platser finns hårdare grusbotten, främst på södra sidan där vägen går. Omgivningen runt sjön består av björk närmast sjön och därefter tall- och granskog. Parkering finns på den gamla vägen i sydvästra hörnet av sjön, där även informationstavla, hyrbåt och fångstrapportering finns.

Ånglegöls sjödata

0hektar
Sjöstorlek
0m
Maxdjup
0m
Medeldjup

Ånglegöls fiskearter

  • Abborre

  • Gädda

  • Brax
  • Karp
  • Mört

  • Sutare

  • Sarv

Köp fiskekort till Ånglegöl

Virserums Turistbyrå

0495-307 85

GULF (Virserums Bilservice)

0495-304 53

Tips

  • Nybörjaren: Spinnfiske efter gädda och abborre för att lära sig mera om variationer i en sjö.

  • Proffset: Flötmete med stora betesfiskar på jakt efter storgäddor.

  • Upptäckaren: Ismetaren har massor att utforska, likaså specimenmetaren

Fisket i Ånglegöl

Första karparna sattes ut 2004 och totalt har det satts i drygt 200 fiskar. Fiskarna växer bra och under 2008 har flera karpar över 5 kg fångats. De flesta fiskarna tas på bottenmete med boilies men det går även att fånga karp på flötmete eller på ytan. Platser för karpfiske finns runt hela sjön och man behöver inte uppleva trängsel. Ofta hittar man karpen i anslutning till vegetation där den hittar föda i form av larver och maskar.

Reglerna för fisket säger att fångade karpar ska släppas tillbaka i sjön och man får inte använda sig av mer än 3 spön. Vidare får man inte elda runt sjön eller fiska på de två sommarstugetomterna. För mer information, gör ett besök på Virserumsklubbens hemsida. Gädda och abborre finns det gott om i sjön och det fungerar bra att ismeta gädda och pimpla abborre på vintern.

Ansvarig förening

Ånglegöl. Läs mer om föreningen på Ånglegöls webbplats.

Dela

Recensioner

Karta

Alla fiskesjöar
2021-07-02T13:08:05+02:00
Till toppen